Vad betyder pro forma?

Begreppet pro forma används ofta när två (eller fler) bolag slås ihop till ett (t.ex. vid förvärv eller fusioner), för att redovisa hur den nybildade koncernens resultat hade kunnat bli.

Detta används alltså för att visa för marknaden och investerarna hur det hade kunnat se ut om bolagen var ihopslagna tidigare. Då får man helt enkelt en uppfattning kring resultaträkning och balansräkning för dessa bolag tillsammans.

Begreppet kan även användas innan ett förvärv eller fusion har skett, men även innan en eventuell förändring av kapitalstrukturen i bolaget, för att på så vis visa varför det kan vara en bra idé att genomföra det. Det går att använda metoden både för nuvarande och framtida siffror (estimat).

Pro forma är latin och betyder för formens skull.

Var kritisk till pro forma

Investerare bör generellt sett vara försiktigt och kritiskt inställda när de läser ett bolags pro forma-bokslut eftersom siffrorna kanske inte följer traditionell redovisningssed.

Dessa siffror kan ibland utformas på ett sådant sätt så att specifika nyckeltal och siffror i rapporten ska få mer uppmärksamhet än andra. Man vill helt enkelt lyfta fram några av dem, och det kan ibland användas på ett sätt som skönmålar verkligheten – bolaget vill helt enkelt att de ska framstå bättre än vad det kanske egentligen är.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.