Vad är ett estimat?

Ett estimat är något som investerare, analytiker, och företagsledningar brukar använda sig av när det gäller att försöka skapa en uppfattning om bolagets siffror längre fram.

Det förekommer ofta i samband med att bolag släpper kvartals- eller årsrapporter, och då brukar man använda estimat som ett riktmärke för att se hur väl bolaget presterade jämfört med marknadens (investerares och analytikers) förväntningar.

Man försöker helt enkelt räkna ut ungefär vilken tillväxt bolaget kommer att ha, vilken vinst eller omsättning bolaget kommer uppnå, och så vidare. Estimat är aldrig något exakt, men det kan ändå ge en bra fingervisning om ungefär vad man kan förvänta sig.

Hur kommer man fram till ett estimat?

Du kan t.ex. kolla på bolagets historiska tillväxt, branschens tillväxt, om bolaget har lanserat nya produkter/tjänster som påverkat extra mycket, om konkurrensen har ökat, och så vidare.

Det är en bra idé att försöka se på det hela relativt övergripande och inte fastna i små detaljer, eftersom det ändå aldrig blir exakt så som man kommer fram till i sina estimat.

Vad händer om bolaget kommer in över/under ett estimat?

Investerare och fondförvaltare tenderar att lägga relativt stor vikt vid hur väl bolaget presterar jämfört med vad som förväntades i marknadens estimat.

Om bolaget rapporterar ett bättre resultat än väntat så resulterar det sannolikt i att aktiekursen stiger. Och tvärtom, om bolaget rapporterar ett sämre resultat så går aktien sannolikt ner. Hur mycket aktien stiger eller går ner beror mycket på hur stor avvikelse det var från estimatet. Men även den generella marknadstrenden (bull eller bear) samt bolagets egna framtidsutsikter kan påverka reaktionen.

Så, ju större överraskning desto större marknadsreaktion. Dessutom tenderar det att ske större reaktioner när bolaget missar ett estimat (kommer in under, sämre resultat) än vid ett bättre resultat än väntat.

En negativ reaktion på ett sämre resultat än väntat kan mildras av starka framtidsutsikter från bolaget, och en positiv reaktion på ett bättre resultat än väntat kan påverkas negativt av svaga framtidsutsikter.

Är det viktigt att titta på estimat?

Det kan vara en bra grej att titta på så att man vet ungefär vilka förväntningar som finns i marknaden, men superviktigt är det inte.

Du kan bli en duktig och framgångsrik investerare utan att bry dig om estimat och vad andra investerare och analytiker tror att bolaget kommer prestera framgent.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.