Vad är nettoskuld?

Nettoskuld är ett nyckeltal som visar bolagets skuldsättning.

Det räknas ut genom att ta bolagets räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel. Bolagets nettoskuld bör generellt sett vara så låg som möjligt.

Nyckeltalet visar bolagets förmåga att betala av sina skulder om de var tvungna. Det används av investerare, analytiker, och kreditgivare (t.ex. banker) för att bedöma bolagets möjligheter att klara av sin skuld – helt enkelt om bolaget har råd med skulden eller inte.

Nettoskuld ger oss alltså en bra uppfattning om bolagets finansiella ställning och stabilitet. Det kan vara en bra idé om du jämför bolagets skuldsättning med liknande bolag inom samma bransch, om du vill ha bästa möjliga uppfattning om det är en hög eller låg nivå. Nyckeltalet används även för att beräkna Enterprise Value (EV).

En hög skuldsättning innebär en hög risk. Bolag med mycket skulder har dessutom sämre möjligheter att expandera och växa i nya marknadssegment.

Bolag ”mår bra” av en viss andel skuld

Ja, så är det faktiskt generellt sett.

Visst kan det tyckas vara konstigt om bolag väljer att inte amortera på sina skulder om de har tillräckligt med tillgångar för att minska skulderna – men det finns en bra förklaring till detta.

De flesta bolag som har en viss andel skuld får en liten boost när det gäller expansion och att öka avkastningen på kapitalet. Skuldsättning är alltså en hävstång som kan arbeta till bolagets fördel.

Men samtidigt är det viktigt att hålla skulderna på en kontrollerad nivå. En för hög nivå är inte bra då det innebär ökad risk, och för lite skuld kan vara ett tecken på att de inte investerar tillräckligt i sin långsiktiga tillväxt.

Hur beräknas nettoskuld?

Du räknar ut nettoskuld genom att ta bolagets räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel. Dessa siffror hittar du i bolagets balansräkning.

Nettoskuld = räntebärande skulder – räntebärande tillgångar – likvida medel

Exempel

Räntebärande skulder: 100 000 kr
Räntebärande tillgångar: 65 000 kr
Likvida medel: 10 000 kr

Beräkning: 100 000 – 65 000 – 10 000 = 25 000 kr
Bolaget har en nettoskuld på 25 000 kr.

Vad innebär negativ nettoskuld?

En negativ nettoskuld innebär att bolaget har större kassa (likvida medel + andra räntebärande finansiella tillgångar) än räntebärande skulder – bolaget har alltså en nettokassa.

Nettokassa är ett bra tecken och innebär att bolaget är mer finansiellt stabilt.

Nettoskuld på engelska

Net debt


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.