Vad är enterprise value (EV)?

Enterprise Value (EV) är hela värdet på bolaget (marknadsvärdet för aktierna plus bolagets nettoskuld), och kan även kallas för skuldfritt börsvärde.

Vill du köpa hela bolaget och betala av alla skulder är det detta pris som du är tvungen att betala. Kom ihåg att högre skulder innebär att EV ökar, men misstolka inte detta som att bolaget blir mer värt. Du bör snarare tolka det som att det blir dyrare att köpa bolaget och betala av skulderna.

Har bolaget en nettokassa (negativ nettoskuld), dvs att de har mer pengar likvida medel än vad de har i lån, då blir bolagets EV lägre än marknadsvärdet på det egna kapitalet. Det är dock vanligast att bolag har en nettoskuld (mer lån än likvida medel).

Enterprise Value används i flera nyckeltal (t.ex. EV/S, EV/EBIT, och EV/EBITDA) och är ett jättebra sätt för att jämföra bolag med olika kapitalstruktur. Fördelen med EV är att det tar hänsyn till skulder och kassa, vilket t.ex. P/E-talet inte gör.

Hur beräknas enterprise value (EV)?

Det är väldigt enkelt att räkna ut EV, och du gör det genom följande beräkning.

EV = marknadsvärde på aktierna + bokförda skulder – likvida medel (kassa)

Marknadsvärdet på aktierna räknar du ut genom att multiplicera aktiekursen med antalet aktier i bolaget. Och bolagets skulder hittar du i balansräkningen.

Vi tar ett exempel.

  • Aktiekurs: 100 kr
  • Antal aktier: 500 st

Marknadsvärde på aktierna: 100 * 500 = 50 000 kr

  • Marknadsvärde på aktierna: 50 000 kr
  • Bokförda skulder: 35 000 kr
  • Likvida medel: 10 000 kr

EV: 50 000 + 35 000 – 10 000 = 75 000 kr

Bolagets enterprise value är därmed 75 000 kr.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.