Vad är VIX Index?

VIX Index står för Volatility Index och visar marknadens förväntningar på aktiemarknadens volatilitet under de kommande 30 dagarna. Det är ett av de mest välkända och använda indikatorerna för att mäta hur sentimentet är bland investerarna, och vad de tror om marknadens volatilitet framöver.

Indexet baseras på vad investerarna är villiga att köpa s.k. optioner för. Optioner är ett finansiellt instrument som kan användas för att skydda en portfölj eller skapa extra avkastning. Och priset på optionerna beror på hur marknaden rör sig.

När marknaden är skakig (eller förväntas bli det) kommer optionerna att stiga i pris och bli dyrare. Medan om marknaden är lugn (eller förväntas vara det) kommer optionerna att falla i pris och bli billigare.

  • Skakig marknad priset på optioner går upp VIX Index stiger
  • Lugn marknad priset på optioner går ner VIX Index faller

VIX

Detta gör att VIX är ett bra verktyg för att bedöma vad investerarna tror om framtida svängningar på aktiemarknaden. Och i slutändan också hur den nuvarande känslomässiga situationen är på den finansiella marknaden.

VIX Index är alltså inte ett aktieindex som speglar utvecklingen på ett specifikt urval av aktier, som t.ex. OMXS30 eller andra svenska aktieindex. Utan det är ett index som baseras på (hundratals) optioner (som följer S&P 500-indexet) och deras priser.

Vad betyder hög respektive låg VIX-nivå?

Höga VIX-nivåer innebär att investerarna ser stor risk att marknaden kommer röra sig väldigt mycket (antingen uppåt eller nedåt) och detta ökar osäkerheten. Det är ofta i samband med (kraftiga) nedåtgående trender på marknaden som VIX är på höga nivåer.

Låga VIX-nivåer innebär att investerarna tror att marknaden kommer röra sig väldigt lite den kommande tiden, och osäkerheten och rädslan bland investerarna är nästintill obefintlig. Det är ofta i samband med uppåtgående trender på marknaden som VIX är på låga nivåer.

Generella riktlinjer på VIX-nivåer

  • 0-10: Mycket lugn marknad, väldigt låg volatilitet
  • 10-25: Lugn marknad, låg volatilitet
  • 25-35: Orolig marknad, ökad volatilitet
  • 35-45: Rädd marknad, ytterligare volatilitet
  • 45-100: Panikslagen marknad, väldigt hög volatilitet

Finanskrisen 2008 var en mycket turbulent tid på de finansiella marknaderna som kännetecknades av hög osäkerhet och rädsla bland investerarna, och när det var som värst under krisen nådde VIX upp över 80, vilket är en extremt hög nivå.

VIX = fear index eller skräckindex

Indexet kallas ibland för ”fear index” (eller ”skräckindex” på svenska), detta eftersom den visar rädslan och osäkerheten bland investerarna på marknaden i form av volatilitet.

VIX tenderar att nästan alltid gå upp när aktiemarknaden går ner. Ju större nedgång på marknaden, desto högre tenderar VIX att gå upp.

Stora svängningar på aktiemarknaden kan göra investerare oroliga eftersom priserna rör sig så mycket upp och ner, och detta ökar rädslan på marknaden.

Men även om VIX ofta kallas för skräckindex, så indikerar höga nivåer inte nödvändigtvis alltid att aktiemarknaden kommer att bli orolig och börja gå ner eller rasa ihop totalt. VIX är nämligen indikator om vad investerarna tror om marknadens volatilitet, och inte dess riktning.

En hög VIX-nivå innebär ofta att marknaden tenderar att gå ner. Men det kan lika gärna betyda att marknaden kommer att stiga kraftigt den kommande tiden.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.