Vad är konjunktur?

Konjunktur är det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi.

När ekonomin går bra är det högkonjunktur (goda tider), och när ekonomin går dåligt är det lågkonjunktur (dåliga tider).

Konjunktur är kort sagt den ekonomiska utvecklingen.

Högkonjunktur

En högkonjunktur innebär att ekonomin mår bra och växer kraftigt – och då tenderar aktier att utvecklas bra.

Det är goda tider i ekonomin.

Arbetslösheten är låg och industrin producerar varor för fullt.

Det sker stora investeringar bland företagen och ekonomin i stort, och priserna stiger vanligtvis eftersom befolkningen får mer pengar över.

Lågkonjunktur

En lågkonjunktur innebär att ekonomin går dåligt och krymper – och då tenderar börsen att utvecklas mindre bra.

Det är dåliga tider i ekonomin.

Arbetslösheten är hög, industrin upplever en minskad efterfrågan på deras varor och tjänster, företag får svårt att behålla personal och göra investeringar i verksamheten.

Lönerna stiger väldigt lite eller inte alls, vilket gör att folk spenderar mindre. Detta leder till att företagen tjänar mindre pengar, vilket gör att fler blir arbetslösa eftersom företagen inte har råd att ha kvar personalen. Det blir kort sagt en negativ spiral.

När efterfrågan på varor och tjänster är låg, vilket sker under en lågkonjunktur, innebär det vanligtvis mindre prishöjningar än under en högkonjunktur. Det kan till och med hända att prisnivån sjunker (vilket kallas deflation).

En lågkonjunktur med minskande BNP under en längre tid kallas recession. En extremt kraftig och långvarig nedgång kallas depression.

Vad är en konjunkturcykel?

Tidsperioden mellan två hög- eller lågkonjunkturers respektive klimax kallas för konjunkturcykel.

En konjunkturcykel är vanligtvis mellan tre till åtta år lång.

Konjunkturen i ekonomin går alltså i cykler; upp -> ner -> upp -> ner -> upp.

Det förekommer alltid en viss efterfrågan på varor och tjänster, även vid en lågkonjunktur, vilket gör att konjunkturen så småningom vänder upp från en lågkonjunktur. Detta beror på att bolagen efter en tid har sålt ut sina lager så pass mycket att de måste börja producera igen, vilket gör att man återigen anställer folk. Investeringarna sprider sig då som ringar på vattnet, och när många bolag gör på samma vis svänger konjunkturen uppåt mot en ny högkonjunktur.

Vill du hålla koll på konjunkturen? Kolla då in konjunkturindikatorn från Ekonomifakta och konjunkturprognoser från KI.