Vad är en recession?

Recession innebär en mild lågkonjunktur (en nedgång/avmattning) och är ett begrepp som används inom nationalekonomi för att beskriva läget i ett lands ekonomi och konjunktur.

En recession är en vanlig (men obehaglig) del av konjunkturcykeln som inträffar med omkring 8-10 års mellanrum. Det är vanligt att recessioner varar omkring 6-18 månader, lite beroende på hur allvarliga de är.

Några vanliga tecken på en recession är:

  • Minskad eller negativ BNP-tillväxt
  • Minskade investeringar bland företagen och staten
  • Stigande arbetslöshet
  • Fallande produktivitet

Det blir kort sagt en avmattning i ekonomin och den ekonomiska utvecklingen i ett land när en recession inträffar. Produktionen ligger alltså under den möjliga nivån. Detta innebär att det finns lediga resurser som inte används för att producera och bidra till BNP.

Recessionens påverkan är bl.a synligt inom landets sysselsättning, inkomstutveckling, och industriproduktion – och dessutom brukar börsen och aktier utvecklas väldigt dåligt under den här perioden.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Varför uppstår en recession?

Det finns flera anledningar till varför en recession uppstår, men en av de vanligaste orsakerna är att konsumtionen bland landets befolkningen minskar kraftigt.

En minskad konsumtion orsakas av många faktorer, men oavsett orsak så blir resultatet att företagen inte tjänar några pengar om befolkningen inte konsumerar några varor eller tjänster.

När företagen inte tjänar pengar har de inte råd att ha kvar sina anställda, vilket gör att allt fler blir arbetslösa – något som förstärker recessionen och den uppenbara lågkonjunkturen.

En recession kan även uppstå eller förvärras av makroekonomiska områden, så som: minskade kapitalflöden, minskad handel eller ändrade handelsmönster, lägre investeringar och konsumtion per capita, minskad oljeförbrukning, minskad industriproduktion.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.