Stor lista: inlösenkurser preferensaktier

Preferensaktier (även kallat preffar) är en speciell typ av aktie som oftast ger en hög direktavkastning. Det är vanligt att utdelningen från preferensaktierna betalas ut kvartalsvis.

De som äger preferensaktier har rätt till utdelning före stamaktieägarna, men preferensaktierna har samtidigt ett lägre röstvärde på bolagsstämman.

Preferensaktierna kan lösas in av bolaget till en på förhand bestämd inlösenkurs, och det är denna inlösenkurs som vi redovisar för respektive preferensaktie nedan.

Det finns numera många börsnoterade preferensaktier, och vi har därför valt att sammanställa en lista med alla preferensaktier och vad som gäller för respektive aktie så att du kan få en snabb och enkel överblick.

Sidan innehåller samarbetslänkar.

Inlösenkurser preferensaktier

Listan innehåller respektive preferensaktie, dess ticker inom parentes, inlösenkurs, den årliga utdelningen, eventuella extra villkor, börslista, bransch, samt länkar till prospektet och IR-sidan.

Listan uppdaterades senast den 13 mars 2020.


Aros Bostadsutveckling (AROS PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Fastigheter

 • Inlösen: 115 kr
 • Extra villkor: 115 kr fram till 19 december 2020, därefter 100 kr.
 • Utdelning per år: 8,5 kr

Alm Equity Pref (ALM PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Fastigheter

 • Inlösen: 120 kr
 • Utdelning per år: 8,4 kr

Amasten Pref (AMAST PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Fastigheter

 • Inlösen: 350 kr
 • Utdelning per år: 20 kr

Corem Property Pref (CORE PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Mid Cap | Fastigheter

 • Inlösen: 500 kr
 • Utdelning per år: 20 kr

Eniro Pref (ENRO PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Small Cap | IT

 • Inlösen: ingen uppgift
 • Utdelning per år: 48 kr (utdelning uppskjuten sedan 2017)

Fast Partner Pref (FPAR PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Mid Cap | Fastigheter

 • Inlösen: 116,67 kr
 • Utdelning per år: 6,68 kr

Footway Pref  (FOOT PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | E-handel

 • Inlösen: 105 kr
 • Utdelning per år: 8 kr

Genova Property Pref (GPG PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Fastigheter

 • Inlösen: 130 kr
 • Extra villkor: 130 kr t.o.m november 2025, därefter 110 kr
 • Utdelning per år: 10,5 kr

Heimstaden Pref (HEIM PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Fastigheter

 • Inlösen: 375 kr
 • Extra villkor: 375 kr t.o.m. maj 2025, därefter 330 kr
 • Utdelning per år: 20 kr

K2A Pref (K2A PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Fastigheter

 • Inlösen: 350 kr
 • Utdelning per år: 20 kr

Klövern Pref (KLOV PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Large Cap | Fastigheter

 • Inlösen: 500 kr
 • Utdelning per år: 20 kr

NP3 Fastigheter Pref (NP3 PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Mid Cap | Fastigheter

 • Inlösen: 35 kr
 • Utdelning per år: 2 kr

Obducat Pref (OBDU PREF B)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
NGM | Industriproduktion

 • Inlösen: kan enbart lösas in mot en stamaktie
 • Utdelning per år: 0,2 kr (fryst utdelning sedan 2018)

Oscar Properties Pref (OP PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Mid Cap | Fastigheter

 • Inlösen: 350 kr
 • Utdelning per år: 20 kr (fryst utdelning sedan 2019)

Oscar Properties Pref B (OP PREFB)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Mid Cap | Fastigheter

 • Inlösen: 550 kr
 • Utdelning per år: 50 kr (fryst utdelning sedan 2019)

Pegroco Pref (PEGRO PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Investmentbolag

 • Inlösen: 115 kr
 • Utdelning per år: 9,5 kr

Pioneer Property Pref (PPG PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Oslo Axess | Fastigheter

 • Inlösen: 130 NOK
 • Extra villkor: 130 NOK t.o.m juli 2020, därefter 100 NOK
 • Utdelning per år: 7,5 NOK
 • Extra villkor: Utdelningen höjs med 1 NOK per år efter juli 2020 (till max 10 NOK)

Preservia Pref (PHYR MTF PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
NGM | Fastigheter

 • Inlösen: 105 kr
 • Extra villkor: 105 kr t.o.m. 2022, därefter 110 kr
 • Utdelning per år: 10 kr (fryst utdelning sedan 2018)

Prime Living Pref (PRIME PREF B)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Fastigheter

 • Inlösen: 125 kr
 • Utdelning per år: 8,5 (fryst utdelning sedan 2018)

Quartiers Properties Pref (QART MTF PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
NGM | Fastigheter

 • Inlösen: 12 kr
 • Utdelning per år: 0,96 kr

Sagax Pref (SAGA PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Large Cap | Fastigheter

 • Inlösen: 35 kr
 • Extra villkor: Varje aktie kan lösas in mot en D-aktie
 • Utdelning per år: 2 kr

SBB Pref (SBB PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Fastigheter

 • Inlösen: 750 kr
 • Extra villkor: 750 kr till 2020-10-05, därefter 650 kr till 2024-10-05, och sen 600 kr.
 • Utdelning per år: 35 kr

Sdiptech Pref (SDIP PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
First North | Investmentbolag

 • Inlösen: 105 kr
 • Utdelning per år: 8 kr

Volati Pref (VOLO PREF)

Prospekt | IR-sida | Aktiekurs
Mid Cap | Industrikonglomerat

 • Inlösen: 725 kr
 • Extra villkor: 725 kr t.o.m. maj 2020, 675 kr t.o,m. 2025, därefter 625 kr
 • Utdelning per år: 40 kr

Podcast-tips om preferensaktier

Vill du lära dig mer om vad preferensaktier är och hur de fungerar så rekommenderar vi podcast-avsnittet nedan.

Disclaimer

Vi har gjort vårt yttersta för att informationen ovan är korrekt och stämmer, men vi kan inte garantera att den faktiskt är korrekt och inte innehåller några fel.

Preferensaktiernas inlösenkurs/utdelning/villkor kan ha ändrats sedan listan ovanför publicerades eller ändrades senast, och vi kan dessutom ha skrivit fel eller blandat ihop siffrorna.

Vi vill därför uppmana dig att dubbelkolla exakt vilka villkor som gäller, på respektive bolags sajt, för de preferensaktier som du är intresserad av. Alla investeringar sker på egen risk.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.