Vad är preferensaktier?

Preferensaktier (“preffar” i dagligt tal) är en speciell typ av aktie som oftast ger en hög direktavkastning, och vanligtvis betalas utdelningen ut kvartalsvis. De är populära bland de som har utdelningsinvestering som strategi.

De som äger preferensaktier har företrädesrätt framför de vanliga aktierna (stamaktier) vid utdelning och likvidation/konkurs.

Preferensaktier har ett ett lägre röstväde än stamaktierna på bolagsstämman. Detta innebär att man inte får speciellt stort inflytande i bolaget genom att äga preffar. Vill man ha inflytande ska man köpa de röststarka aktierna (vilket vanligtvis är A-aktien).

Bolag ger ut preferensaktier för att de vill ha in pengar till verksamheten. Det är ungefär som ett vanligt lån, fast ändå inte. Det liknar ett lån eftersom bolaget får in pengar från en annan part, men den stora skillnaden är hur lånet respektive preferensaktierna kategoriseras i balansräkningen. Vanliga banklån klassas som en skuld, medan preferensaktierna klassas som eget kapital (eftersom det är ett lån från aktieägarna). Bolagets finansiella ställning kan därmed se bättre ut än vad den egentligen är då preferensaktierna egentligen är en skuld.

Preferensaktieägarna får inte ta del av bolagets vinst och vinstutveckling på samma sätt som stamaktieägarna (exempelvis genom en höjd utdelning). Det beror på att utdelningen är bestämd på förhand och inte kommer att öka med tiden. Det innebär att utdelningen förblir densamma under preferensaktiens hela livstid, och ägarna till preferensaktierna får därför inte ta del av bolagets eventuella framgång på samma sätt.

När räntan (marknadsräntan/den svenska 10-åriga statsobligationen) stiger så sjunker preferensaktiernas kurser.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Inlösenkurs och andra villkor

Preferensaktier har en förutbestämd inlösenkurs om bolaget vill lösa in dem (och därmed slippa betala utdelningen). De flesta preffar kan lösas in när som helst.

Vilken inlösenkurs (eller vilka, det kan finnas flera) som gäller för en specifik preferensaktie kommuniceras alltid i samband med att den ges ut (emitteras), och informationen går även att hitta på bolagets sida. Vi har även sammanställt en lista med inlösenkurser för alla preferensaktier.

Inlösenkursen fungerar som ett teoretiskt kurstak. Du vill ju helst inte betala mer än vad du maximalt kan få ut om bolaget väljer att lösa in preferensaktien. Det extremt låga ränteläget har bidragit till att vissa preferensaktier handlas över sin inlösenkurs.

Det är vanligtvis så att inlösenkursen har en trappa (antingen uppåt eller nedåt), och det kan ge en fingervisning om när en inlösen av preferensaktien kan tänkas ske. En sjunkande trappa (lägre inlösenkurs ju längre tiden går) tyder på att inlösen tidigast kommer att ske när vi är längst ned i trappan (billigaste inlösenkursen). Och omvänt finns det bolag (oftast små) som har en stigande trappa (högre inlösenkurs ju längre tiden går), och det tyder på att preferensaktien kommer att lösas in innan inlösenkursen stiger.

Vårt råd till dig är att aldrig betala mer än lägsta inlösenkursen för en preferensaktie.

Det förekommer även att vissa preferensaktier har en trappa även för utdelningen. Detta innebär att utdelningen alltså höjs vid ett förutbestämt tillfälle (en eller flera gånger till en bestämd maxnivå). Du bör se även detta som en indikation på att preferensaktien kommer att lösas in (höjd utdelning innebär ju ökade kostnader för bolaget).

Attraktiv utdelning och hög direktavkastning

Den här typen av aktier ger oftast en hög utdelning och många investerare lockas av den höga direktavkastningen. Utdelningens storlek är dock begränsad och förutbestämd, till skillnad från stamaktierna som inte har har någon sådan begränsning. Svenska preferensaktier delar oftast ut utdelningen kvartalsvis.

Så, oavsett hur bra det går för bolaget kommer preferensaktierna fortsätta att betala samma utdelning varje år.

Klarar bolaget inte av att dela ut pengarna till preferensaktieägarna kan det bli dyrt för bolaget. Kapitalet som inte delats ut samlas nämligen ihop till en skuld med hög ränta. Och innan de vanliga aktieägarna har rätt till några pengar måste ägarna till preferensaktierna fått hela beloppet utbetalt först. Det är alltså extremt viktigt för bolaget att alltid dela ut pengarna till de som äger preferensaktierna.

Fördelar och nackdelar med preferensaktier

Det finns, precis som med alla andra värdepapper och investeringar, för- och nackdelar med preferensaktier.

Fördelar

  • Du får en hög utdelning
  • De ger en förutbestämd utdelning 1-4 ggr per år
  • Du har förtur framför stamaktieägare vid utdelningar och konkurs
  • Bolaget ökar ej sin skuldsättning genom att ge ut preferensaktier
  • Bolaget får en ökad flexibilitet vid återbetalning jämfört med vanliga lån

Nackdelar

  • Bolaget ökar ej sin skuldsättning genom att ge ut preffar (”verkliga” skulden kan då bli för hög)
  • Preferensaktieägarna får inte ta del av bolagets (ökande) vinst och utdelning på samma sätt
  • Värdet på preferensaktier påverkas i stor grad av hur marknadsräntan utvecklas
  • Preferensaktier är inte riskfria (även om de ibland lyfts fram som det)

Värdering av preferensaktier

Preferensaktiernas utdelning är konstant och du får inte ta del av bolagets eventuellt högre vinster, men hur gör man då för att värdera en preferensaktie?

Vanliga aktier, s.k. stamaktier, stiger när bolagets vinst blir högre, medan preferensaktiernas värdering baseras på främst två saker: risk och ränteläget.

Många drar kopplingen att hög risk innebär högre direktavkastning (eller högre avkastning generellt sett), och det stämmer i viss mån. Risken i det här fallet är bolagets förmåga att stå för sina finansiella åtaganden (däribland utdelningen till preferensaktieägarna). Bolag som har en stabil verksamhet med ett pålitligt kassaflöde brukar vanligtvis också ha en lägre direktavkastning än bolag med en osäker verksamhet där intäkterna svänger mycket.

Ränteläget är alltså den andra avgörande faktorn som påverkar värderingen (och därmed i slutändan även risken) på en preferensaktie. En preferensaktie liknar nästan en obligation, eftersom utdelningen är känd och bestämd (den kan inte öka eller minska). Obligationer påverkas av ränteläget och hur marknadsräntan utvecklas, och därmed gör även preffar det i och med att de liknar obligationer.

Aktiekursen för en preferensaktie påverkas alltså inte i lika stor utsträckning av ett pressmeddelande, kvartalsrapport, eller annan nyhet om bolaget som t.ex. den vanliga stamaktien gör.

Lista på inlösenkurser för preferensaktier

Preferensaktierna kan lösas in av bolaget till en på förhand bestämd inlösenkurs, och det är denna inlösenkurs som vi redovisar för respektive preferensaktie nedan.

Det finns numera många börsnoterade preferensaktier, och vi har därför valt att sammanställa en lista med alla preferensaktier och vad som gäller för respektive aktie så att du kan få en snabb och enkel överblick.

Kolla in vår lista lista med inlösenkurser för alla preferensaktier.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.