Vad betyder vinstrevidering?

En vinstrevidering är när ett (börsnoterat) bolag höjer sin vinstprognos – eller när en analytiker höjer sina estimat för ett bolag. Detta är kort sagt en prognos på den vinst som bolaget beräknas göra under en viss tidsperiod, vilket kan vara allt mellan ett par kvartal upp till ett par år.

Förväntas vinsten framöver bli högre än väntat kan bolaget därmed komma ut med en vinstrevidering till marknaden. På så sätt håller de investerare och analytiker uppdaterade på bolagets utveckling.

De flesta företag, oavsett storlek och om det är börsnoterade, har mål och prognoser uppsatta som de arbetar för att uppnå. När ett börsnoterat företag släpper en kvartalsrapport går de igenom hur verksamheten har presterat under det kvartalet.

Men det tar även upp vad aktieägarna kan förvänta sig av de kommande kvartalen, och det är där vinstprognoser och eventuella vinstrevideringar förekommer.

Aktiemarknaden är framåtblickande

Investerare, och därmed aktiemarknaden, är framåtblickande och det betyder kort sagt att man vill ta del av framtida vinster. Aktörerna på marknaden grundar helt enkelt sina beslut på vad de tror kommer att inträffa i framtiden.

Av denna anledning kan prognoser och vinstrevideringar spela en väldigt stor roll. Om ett företag inser att de kommer kunna generera en högre vinst än väntat bör de meddela marknaden detta. Då kan investerarna vara beredda att betala mer för bolaget (allt annat lika). Och detta gör att aktiekursen kan stiga på en vinstrevidering.

Vad är en negativ vinstrevidering?

En negativ vinstrevidering innebär att bolaget sänker prognoserna och kort sagt meddelar att vinsten förväntas bli lägre än tidigare prognoser. De skruvar alltså ner förväntningarna inför framtiden.

Detta tenderar naturligtvis att tolkas negativt av investerare och gör vanligtvis att aktiekursen sjunker. Det signalerar kort sagt något sämre tider för bolaget och att det kanske inte går så bra som man tidigare trott.

Tror man som investerare att detta bara är en tillfällig svacka kan det löna sig att köpa aktier som faller på grund av en negativ vinstrevidering. Men se först och främst till att göra en bra analys av bolaget så att du vet vad du investerar i. Reaktionen på vinstrevideringen kan utgöra ett bra köpläge. Men det ska inte vara anledningen till varför man köper aktien.

Vinstrevidering är inte detsamma som vinstvarning

En vinstrevidering liknar till viss del en vinstvarning, men de betyder inte riktigt samma sak.

Vinstvarning är något bolaget är skyldigt att gå ut med om de inser att verksamheten går mycket sämre än väntat och därmed kraftigt avviker från marknadens förväntningar. Det finns även omvända vinstvarningar som istället meddelar att det förväntas gå mycket bättre än väntat.

Vinstrevidering är mer ett trevligt sätt att hålla investerare och analytiker uppdaterade på hur det förväntas gå framöver. Det är kort sagt inte tvingande som en vinstvarning är.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.