Vad är en vinstvarning (och en omvänd vinstvarning)?

En vinstvarning är ett meddelande som börsnoterade bolag är skyldiga att gå ut med till marknaden om det visar sig att deras resultat för en viss period kraftigt avviker från marknadens förväntningar eller det som bolaget meddelat tidigare.

Det innebär kort sagt att bolagets vinst kommer bli lägre än väntat, eller att bolagets förlust blir större än väntat. Resultatet är med andra ord en bra bit sämre än vad investerarna tror.

Vad beror då ett sämre resultat på? Jo, det kan bero på att en eller flera produkter / tjänster har sålt sämre än väntat, eller att vissa omstruktureringar inom bolagets verksamhet har gett negativ effekt.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vad händer vid en vinstvarning?

När bolaget vinstvarnar brukar aktiekursen vanligtvis falla.

Det beror på att bolaget väntas göra ett sämre resultat (minskad vinst eller ökad förlust). Och därmed är investerare inte villiga att betala lika mycket för bolaget som tidigare.

När ska ett bolag vinstvarna?

Bolag är skyldiga enligt börsreglerna att omgående skicka ut kurspåverkande information till marknaden. Och således ska en vinstvarning offentliggöras när det står klart att resultatet kraftigt kommer att avvika från tidigare prognoser eller marknadens förväntningar.

Det är vanlig att vinstvarningen offentliggörs omkring 1-3 veckor innan den faktiska rapporten för perioden blir offentlig för alla att ta del av. Detta betraktas vanligtvis som en rättvis och rimlig tidsram då det ligger tillräckligt nära offentliggörandet av den slutliga rapporten för att vara en pålitlig indikator på det slutliga resultatet.

Hur kraftigt resultatet måste avvika är upp till bolagen själva att avgöra då det inte finns någon bestämd procentsats. Bolagen måste istället göra en bedömning om hur aktiekursen kan tänkas reagera när informationen blir känd.

En vinstvarning kan vara väldigt kort och innehålla en enkel förklaring om den aktuella situationen. Men den kan även innehålla mycket information och utförligare innehåll som förklarar mer vad situationen beror på. Bolagen tenderar att dela med sig av olika mycket information i samband med en vinstvarning.

Reglerna när det gäller vinstvarningar är i många fall tolkningsfrågor, och dessa tenderar att hanteras olika från fall till fall.

Vad är en omvänd vinstvarning?

En omvänd vinstvarning innebär att bolagets resultat förväntas bli mycket bättre än förväntat. Det är således positivt om ett bolag kommer med en omvänd vinstvarning.

Aktiekurserna brukar vanligtvis gå upp väldigt mycket om ett bolag kommer med en omvänd vinstvarning. Detta eftersom bolaget förväntas göra ett bättre resultat, vilket gör att investerarna är beredda att betala ett högre pris för aktierna i bolaget.

Vinstvarning på engelska

Profit warning

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.