Vad är en vinstvarning (och en omvänd vinstvarning)?

En vinstvarning är ett meddelande som börsnoterade bolag är skyldiga att gå ut med till marknaden om det visar sig att deras resultat för en viss period kraftigt avviker från marknadens förväntningar eller det som bolaget meddelat tidigare.

Det innebär kort sagt att bolagets vinst kommer bli lägre än väntat, eller att bolagets förlust blir större än väntat. Resultatet är med andra ord en bra bit sämre än vad investerarna tror.

Vad beror då ett sämre resultat på? Jo, det kan bero på att en eller flera produkter / tjänster har sålt sämre än väntat, eller att vissa omstruktureringar inom bolagets verksamhet har gett negativ effekt.

Vad händer vid en vinstvarning?

När bolaget vinstvarnar brukar aktiekursen vanligtvis falla.

Det beror på att bolaget väntas göra ett sämre resultat (minskad vinst eller ökad förlust). Och därmed är investerare inte villiga att betala lika mycket för bolaget som tidigare.

När ska ett bolag vinstvarna?

Bolag är skyldiga enligt börsreglerna att omgående skicka ut kurspåverkande information till marknaden. Och således ska en vinstvarning offentliggöras när det står klart att resultatet kraftigt kommer att avvika från tidigare prognoser eller marknadens förväntningar.

Det är vanlig att vinstvarningen offentliggörs omkring 1-3 veckor innan den faktiska rapporten för perioden blir offentlig för alla att ta del av. Detta betraktas vanligtvis som en rättvis och rimlig tidsram då det ligger tillräckligt nära offentliggörandet av den slutliga rapporten för att vara en pålitlig indikator på det slutliga resultatet.

Hur kraftigt resultatet måste avvika är upp till bolagen själva att avgöra då det inte finns någon bestämd procentsats. Bolagen måste istället göra en bedömning om hur aktiekursen kan tänkas reagera när informationen blir känd.

En vinstvarning kan vara väldigt kort och innehålla en enkel förklaring om den aktuella situationen. Men den kan även innehålla mycket information och utförligare innehåll som förklarar mer vad situationen beror på. Bolagen tenderar att dela med sig av olika mycket information i samband med en vinstvarning.

Reglerna när det gäller vinstvarningar är i många fall tolkningsfrågor, och dessa tenderar att hanteras olika från fall till fall.

Vad är en omvänd vinstvarning?

En omvänd vinstvarning innebär att bolagets resultat förväntas bli mycket bättre än förväntat. Det är således positivt om ett bolag kommer med en omvänd vinstvarning.

Aktiekurserna brukar vanligtvis gå upp väldigt mycket om ett bolag kommer med en omvänd vinstvarning. Detta eftersom bolaget förväntas göra ett bättre resultat, vilket gör att investerarna är beredda att betala ett högre pris för aktierna i bolaget.

Vinstvarning på engelska

Profit warning


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.