Vad är P/S-tal?

Nyckeltalet P/S-tal visar hur bolagets försäljning (intäkter/omsättning) värderas av marknaden.

Förkortningen P/S står för Price/Sales – alltså Pris/Försäljning på svenska – och det är helt enkelt aktiekursen (price) dividerat med försäljning (sales).

I aktieanalyser används P/S-talet inte lika ofta som P/E-talet, men det är trots detta ett bra och användbart nyckeltal. Faktum är att P/S-talet är särskilt användbart när bolaget går med förlust, vilket gör att P/E-talet är negativt.

Nyckeltalet kompletterar och kan ge en bättre bild av bolaget och hur dess aktie värderas.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Räkna ut P/S-tal

Du räknar ut P/S-talet genom att dividera aktiekursen med bolagets omsättning per aktie.

P/S-tal = Aktiekurs / Omsättning per aktie

Omsättningen per aktie kan vara den nuvarande omsättningen eller den förväntade omsättningen. Du kan även använda den genomsnittliga omsättningen under de senaste (3, 5, 10) åren.

Exempel:
Aktiekurs: 128 kr
Omsättning per aktie: 80 kr
P/S: 128 / 80 = 1,6

Hur används P/S-tal?

Du använder sällan enbart P/S-talet i en fundamental analys av ett bolag och aktie, utan vanligtvis kombinerar du nyckeltalet med andra nyckeltal.

P/S-talet är användbart när du vill värdera tillväxtbolag, eller bolag med låg/obefintlig vinst, eller sådana som går med förlust (vilket innebär ett negativt P/E). Detta eftersom det kort sagt ger en bättre och mer rättvis bild av värderingen än exempelvis P/E-talet.

Nyckeltalet används som sagt oftast för att komplettera och ge en bättre helhetsbild, och bör alltså användas för att jämföra bolag inom samma bransch med varandra.

Vad är ett bra P/S-tal?

Tumregeln säger att P/S-talet bör vara så lågt som möjligt.

Vilken exakt nivå som är en bra nivå på P/S-talet går nästan inte att säga rent generellt, utan precis som med många andra nyckeltal så skiljer det sig mellan olika branscher.

Vi uppmanar dig även att titta på hur det specifika bolaget har värderats historiskt av marknaden, och huruvida den nuvarande värderingen skiljer sig eller inte mot det historiska snittet.

När P/S-talet är lågt kan det innebära att det potentiellt är en bättre investering än om P/S-talet hade varit högt. Det är dock ett väldigt generellt och simpelt sätt att se på saken, och man behöver komplettera analysen med andra nyckeltal för att egentligen kunna dra någon slutsats.

Ett högt P/S-tal innebär att bolaget värderas högt i förhållande till dess omsättning (försäljning), något som troligtvis beror på att marknaden tror att omsättningen kommer att öka och att vinstmöjligheterna kommer att förbättras. Förväntningarna på bolaget är höga.

Tvärtom innebär ett lågt P/S-tal en låg värdering i förhållande till omsättningen. Det kan bero på att marknaden inte riktigt tror på bolaget och dess framtid, och därmed inte vill betala lika mycket för bolagets aktie.

P/S-talet och vinstmarginalen

Det är bra att använda P/S-talet tillsammans med vinstmarginalen.

Bolag med ett lågt P/S-tal, där vinstmarginalen samtidigt ligger stadigt på låga nivåer, kan vara korrekt värderad. Det betyder därmed också att bolag med ett högt P/S-tal, men en hög och stabil vinstmarginal, kan vara korrekt värderad.

Vinstmarginalen påverkar aktiekursen, vilket i sin tur påverkar P/S-talet.

Det kan kort sagt vara motiverar med ett högt respektive lågt P/S-tal om vi tar hänsyn till bolagets vinstmarginal. Men vilket är då det ideala scenariot? Jo det är ett lågt P/S-tal kombinerat med hög vinstmarginal.

P/S-talet går även att räkna ut genom att multiplicera P/E-talet med vinstmarginal. Detta visar tydligt att vinstmarginalen påverkar vilken nivå som P/S-talet kommer att ligga på.

P/S-tal = P/E * Vinstmarginal

Exempel:
Aktiekurs: 100 kr
Omsättning per aktie 20 kr
Vinstmarginal: 50 procent (0,5)
Vinst per aktie: 10 kr

P/S: 100 / 20 = 5
P/E: 100 / 10 = 10

P/S med denna alternativa metod:
10 (P/E) * 0,5 (Vinstmarginal) = 5

Vi kan då se att P/S-talet beräknat på det ”vanliga” sättet stämmer överens med P/S-talet beräknat med hjälp av den alternativa metoden (P/E * Vinstmarginal).

P/S-tal på engelska

Price-To-Sales Ratio (P/S Ratio)

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.