Vad visar vinstmarginal?

Bolagets vinstmarginal visar hur mycket av varje intjänad krona som blir vinst – dvs. hur stor del av omsättningen som är kvar efter alla kostnader (t.ex. verksamhetskostnader, finansiella kostnader, och skatt). Nyckeltalet anges i procent, och ju högre marginal desto bättre (mer vinst).

Nyckeltalet används för att få en uppfattning om lönsamheten i ett bolag. Det kan även användas för att jämföra olika bolag med varandra (förutsatt att de är inom samma bransch). Ibland benämns nyckeltalet som nettomarginal, men detta är enbart en synonym med vinstmarginal och de betyder helt enkelt samma sak. Två andra bra lönsamhetsmått är bruttomarginal och rörelsemarginal.

Vinstmarginalen tar ingen hänsyn till hur verksamheten är finansierad, och vi kan därför säga att den inte riktigt visar hur väl de har lyckats. Vi tycker att vinstmarginalen är som mest användbar när du vill mäta lönsamheten i en hel marknaden eller jämföra olika konkurrenter med varandra.

När du gör en fundamental analys av ett bolag är det bra om du känner till bolagets lönsamhet. Det är ju nämligen vinsten som i slutändan påverkar hur aktiekursen utvecklar sig – högre vinst tenderar att resultera i högre aktiekurs.

Vi rekommenderar att du tittar på hur vinstmarginalen har utvecklats historiskt och över tid. Är marginalen påväg åt rätt håll (ökande marginal) eller åt fel håll (minskande marginal)? Försök bedöm om marginalen är hållbar på den nuvarande nivån eller inte.

Höga marginaler är i regel alltid att föredra framför låga marginaler – eftersom det ju innebär mer vinst. Det (höga marginaler) kan dock innebär att det inte finns lika mycket förbättringspotential kvar och att bolaget har stagnerande (eller t.o.m. minskande) marginaler.

Lönsamheten i ett bolag avgörs inte av hur stora intäkterna är – utan det är kostnaderna som påverkar och i slutändan bestämmer vilken marginal bolaget har.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vinstmarginal och P/S-tal

Aktiens värdering påverkas av bolagets lönsamhet, och nyckeltalet P/S-tal är ett av de nyckeltal som påverkas av vilken nivå som lönsamheten ligger på.

En låg vinstmarginal innebär sannolikt ett lågt P/S-tal, medan en hög marginal sannolikt innebär ett högt P/S-tal.

Du bör leta efter bolag med hög vinstmarginal i kombination med ett lågt P/S-tal – och se till att du sätter lönsamheten och värderingen i relation till liknande bolag inom samma bransch för att bedöma om det är högt eller lågt.

Räkna ut vinstmarginal

Det går att räkna ut vinstmarginal på ett par olika sätt. De vanligaste varianterna ser du nedan.

När man beräknar vinstmarginalen använder man vanligtvis resultatet före räntekostnader. Nyckeltalet tar då hänsyn till alla kostnader, förutom räntekostnaderna.

Vinstmarginal = Vinst före finansnetto / Omsättning
Vinstmarginal = Årets resultat / Omsättning

Exempel:
Rörelseresultat: 392 tkr
Finansiella tjänster: 24 tkr
Omsättning: 4 700 tkr

Vinstmarginal: 392 + 24 = 416 = 416 / 4 700 * 100 = 8,85%
Bolaget har en vinstmarginal på 8,85 procent.

Exempel:
Testbolaget AB har sålt produkter och tjänster för totalt 85 000 kronor under året, samtidigt som man har haft en kostnader på totalt 60 000 kronor. Beräkningen av vinstmarginalen blir då:

(85 000 – 60 000) / 85 000 = 0,29 = 29 procent

Bolagets vinstmarginal är 29 procent, och uppgår alltså till cirka en tredjedel av omsättningen/intäkterna/försäljningen.

Negativ vinstmarginal

En negativ vinstmarginal innebär att bolaget går med förlust.

Vinstmarginal på engelska

Profit margin / net profit / net profit margin

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Lästips:
Stor guide: aktier för nybörjare
Köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.