Vad är PEG-tal?

Nyckeltalet PEG-tal är en utökad variant av P/E-talet som används för att visa hur en aktie värderas i förhållande till hur snabbt bolages vinst växer. Det är främst användbart vid analyser av bolag med kraftig vinsttillväxt (s.k tillväxtbolag) – och tvärtom är det mindre användbart för de bolag som inte växer lika snabbt.

PEG står för Price (pris), Earnings (vinst) och Growth (tillväxt). Nyckeltalet beräknas genom att dividera P/E-talet med vinsttillväxten per aktie. Investerare använder som sagt PEG-talet för att få en inblick i om en aktie är över- eller undervärderad. Generellt sett brukar nyckeltalet användas tillsammans med andra nyckeltal för att bedöma om en aktie är köpvärd eller inte.

PEG-talet baseras alltså på P/E-talet, men den stora skillnaden mellan dessa två är att PEG-talet alltså tar hänsyn till hur snabbt bolagets vinst växer och tar med detta i beräkningen av aktiens värdering. Detta är en stor fördel jämfört med att enbart titta på P/E-talet. En hög vinsttillväxt motiverar nämligen ett högt P/E-tal, och därför är PEG-talet så användbart.

Enkelt förklarat kan man därmed säga att PEG-talet visar hur bolagets vinsttillväxt värderas.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Varför bör man använda PEG-talet i sina analyser?

PEG-talet gör att du får en betydligt mer rättvis bild av aktiens värdering jämfört med att enbart använda dig av det klassiska P/E-talet. Det adderar kort sagt en extra dimension i värderingsprocessen vilket är väldigt användbart.

Många investerare använder PEG-talet som ett enkelt verktyg för att snabbt kunna sålla bort icke köpvärda bolag. Nyckeltalet underlättar kort sagt i den s.k. screening-processen då man letar efter bolag att titta närmre på.

Vad är ett högt respektive lågt PEG-tal?

Det är väldigt svårt att säga, men det finns några vanliga riktlinjer man kan följa när det gäller nivån på PEG-talet.

  • PEG under 1 Aktien är undervärderad
  • PEG = 1 Aktien är korrekt värderad
  • PEG över 1,5 Aktien är övervärderad
  • PEG över 2 Aktien är mycket övervärderad

Vill man följa ovanstående riktlinjer bör man alltså vara försiktig med att investera i aktier med PEG-tal över 1,5 eftersom det indikerar att de kan vara övervärderade. Tvärtom kan man säga att aktier med ett PEG-tal på under 1 kan vara intressanta att investera i då de eventuellt kan vara undervärderade.

Vad är ett bra PEG-tal?

De mest attraktiv och (potentiellt) köpvärda aktierna är de med ett lågt och positivt PEG-tal.

Riktlinjerna som vi gick igenom tidigare är en bra utgångspunkt för vilken nivå som anses vara ett bra och rimligt PEG-tal. Men som alltid krävs det en djupare och mer genomgående analys för att få en så bra bild och uppfattning om värderingen som möjligt.

Men en allmän uppfattning är att ett PEG-tal anses vara en attraktiv värdering (och kan indikera ett bra köpläge), eftersom ju lägre PEG-tal desto billigare (lägre värderat) är aktien.

Det betyder dock inte per automatik att ett lågt PEG-tal innebär att det är en bra investering.

Aktien och dess värdering påverkas av många faktorer, såväl positiva som negativa. Undersök alltid varför värderingen är som den är (hög eller låg) och om det kan finnas något positivt eller negativt relaterat till bolaget som påverkar och antingen ger en högre eller lägre värdering på aktien (mer än det borde).

Du bör främst använda PEG-talet för att jämföra värderingen på bolag och aktier inom samma bransch. Gör du detta får du den bästa uppfattning om en viss nivå är hög eller låg i den specifika branschen.

Vad innebär ett negativt PEG-tal?

Är aktiens PEG-tal negativt innebär det antingen att 1) bolaget går med förlust (P/E-talet är negativt) eller att 2) vinsttillväxten är negativ (vinsten minskar).

Det är kort sagt inte positivt med ett negativ PEG-tal. Anledningen är att det beror på att bolaget går med förlust eller att vinsten minskar. PEG-talet ska vara positivt för att det ska kunna användas för att bedöma aktiens värdering på ett rättvist sätt.

Hur räknar man ut PEG-tal?

Du beräknar PEG-tal genom att dela P/E-talet med vinsttillväxten.

PEG = P/E / Vinsttillväxt

Vill du lära dig hur man räknar ut bolagets vinsttillväxt? Läs längre ner i inlägget.

Exempel 1:
P/E: 10
Vinsttillväxt: 8%

PEG = 10 / 8 = 1,25
Bolaget har ett PEG-tal på 1,25

Exempel 2:
P/E: 22
Vinsttillväxt: 25%

PEG = 22 / 25 = 0,88
Bolaget har ett PEG-tal på 0,88

I våra exempel ovan är bolaget i det första exemplet lägre värderat, men det har också lägre vinsttillväxt – medan bolag nummer två är högre värderat samtidigt som vinsttillväxten är högre. Detta innebär att bolag 2 får ett lägre PEG-tal, vilket kan indikera att det är en bättre investering (trots ett högt P/E-tal).

Hur räknar man ut vinsttillväxten?

Bolagets vinsttillväxt (growth) kan räknas ut genom att använda sig av historisk data eller göra prognoser inför framtiden gällande vad man tror att bolaget kommer tjäna.

Vill du använda dig av historisk data, och därmed en tillväxt som bolaget redan har uppnått, kan du göra det genom att dividera årets vinst med förra årets vinst, vilket ger dig ett procentuellt tal.

Vill du använda dig av framtida prognoser, och därmed försöka göra en uppskattning hur mycket bolaget kommer tjäna, kan du göra det genom att dividera nästa års vinst med årets vinst, vilket då också ger dig ett procentuellt tal.

Prognoser eller förväntningar på framtiden brukar på finansspråk benämnas som analytikerestimat eller konsensusestimat, vilket kort sagt är snittet av analytikernas förväntningar på bolagets prestation.

Vilken metod du än väljer gör du enligt följande för att räkna ut vinsttillväxten:

Metod 1 – Historisk data
Vinsttillväxt = Detta årets vinst / Förra årets vinst

Förra årets vinst: 10 kronor per aktie
Detta årets vinst: 12 kronor per aktie

Vinsttillväxt: 12 / 10 = 1,2 = 20 procent
Bolagets vinsttillväxt är 20 procent

Metod 2 – Framtida prognoser
Vinsttillväxt = Nästa års vinst / Detta årets vinst

Detta årets vinst: 12 kronor per aktie
Nästa års vinst: 14 kronor per aktie

Vinsttillväxt: 14 / 12 = 1,16 = 16 procent
Bolagets vinsttillväxt är 16 procent

PEG-talets historia

Nyckeltalet introducerades av Mario Farina, som år 1969 introducerades det i sin bok ”A Beginner’s Guide To Successful Investing In The Stock Market”.

Det var dock först 20 år senare, 1989, som det blev både populärt och utbrett att använda PEG-talet efter att den framgångsrika investeraren Peter Lynch skrev om det i sin bästsäljande bok ”One Up on Wall Street”.

Lynch menade på att P/E-talet på ett bolag som är rätt värderat ska ha en vinsttillväxt som är lika med P/E-talet. Aktien ska därmed ha ett PEG-tal lika med ett för att anses vara ”rätt” värderat.

Nackdelar och problem med PEG-talet

Nyckeltalet är mindre användbart när det gäller att värdera bolag med låg (men stabil) tillväxt. Detta är oftast stora och väletablerade bolag, som kanske har en pålitlig utdelning och mer stabil tillväxt över tid, snarare än stor och kraftig vinsttillväxt de kommande åren.

Det beror på att PEG-talet kan bli onormalt högt, och därmed missvisande. Men detta betyder inte att den typen av bolag är en dålig investering. Det kan vara en minst lika bra (om inte bättre) investering att köpa den typen av bolag.

Fastighetsbolag och investmentbolag bör inte värderas med hjälp av PEG-talet. Det beror på att de till stor del värderas baserat på de tillgångar som de äger, vilket gör att P/E-talet blir missvisande.

Tillväxtbolag, vilka vanligtvis har höga P/E-tal och hög vinsttillväxt (och därmed lågt PEG-tal), är extremt känsliga för förändringar i tillväxten. Höga P/E-tal kräver att vinsten de facto växer, och gärna på en hög och uthållig nivå för att värderingen ska kunna motiveras.

Det kan kort sagt vara så att PEG-talet är väldigt lågt eftersom vinsten växer väldigt snabbt (i vissa fall ohållbart snabbt), vilket kan göra att tillväxten avtar framgent. Detta kommer innebära att PEG-talet kommer öka och därmed kanske inte ser lika attraktivt ut längre.

Vi uppmanar dig därför att kolla lite mer på djupet, om möjligt, för att undvika den situationen. Du riskerar annars att köpa en aktie med lågt PEG-tal för att senare upptäcka att tillväxten inte var långsiktig hållbar vilket gjorde det till en dålig investering (trots lågt PEG-tal, vilket ju generellt anses bra).

Nyckeltalet bör endast användas som en generell tumregel för att få en uppfattning om hur aktien värderas.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.