Vad är neutralitetsprincipen?

Neutralitetsprincipen innebär att värderingen av företagets tillgångar och skulder (som redovisas i balansräkningen) ska vara objektiv. Det betyder att man inte på något sätt får ta hänsyn till företagets resultat när värderingen sker.

Detta är en grundläggande och viktig redovisningsprincip som hjälper till att hålla företagens bokföring och redovisning objektiv och korrekt.

Företagen är alltså skyldiga att följa den här principen och det gör att intressenter såsom analytiker och investerare kan känna sig tryggare med att värderingen har skett på rätt sätt.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Neutralitetsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Neutralitetsprincipen på engelska

Neutrality principle


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.