Vad är redovisningsprinciper?

Det finns ett flertal olika redovisningsprinciper som styr hur företag ska sköta sin bokföring, redovisning, och sammanställning av årsredovisning.

En majoritet av alla redovisningsprinciper finns i årsredovisningslagen, medan resterande av dem har utvecklats genom vedertagen praxis – och ska därmed följas trots att de inte finns med i lagen.

Alla redovisningsprinciper:

Är det tillåtet att avvika från principerna?

Det är i vissa fall tillåtet att avvika från de redovisningsprinciper vi listade här ovanför.

Men för att detta ska tillåtas krävs det att två krav är uppfyllda: det måste finnas en orsak till avvikelsen, och avvikelsen måste leda till att företaget årsredovisning bättre uppfyller de krav som finns på överskådlighet, rättvisande bild, och god redovisningssed.

Redovisningsprinciper på engelska

Accounting principles


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.