Vad är MACD?

MACD (förkortning av Moving Average Convergence Divergence) är en indikator inom teknisk analys (TA) som används för att analysera prisrörelsens momentum (t.ex. för aktier, andra typer av värdepapper, eller index).

Den här indikatorn består av två olika linjer – en blå och en röd. Dessa linjer är EMAs (exponentiellt glidande medelvärden) och pendlar (oscillerar) kring medelvärdet som vanligtvis kallas för nollinjen.

Den blåa linjen kallas för MACD-linjen, och den består av skillnaden mellan EMA-26 och EMA-12.

Den röda linjen kallas för signallinjen, och den består av ett EMA som beräknas utifrån MACD-linjen. Det vanligaste är att signallinjen är EMA-9.

  • Ett styrketecken är om blå linje bryter igenom röd linje underifrån
  • Ett svaghetstecken är om blå linje bryter igenom röd linje ovanifrån

Histogrammet, staplarna som visas kring nollinjen, är kort sagt en indikator på indikatorn.

Staplarna i histogrammet kommer att öka på ovansidan av nollinjen när MACD-linjen är ovanför signallinjen (signalerar köp) och avståndet mellan dessa två linjer ökar. Och tvärtom kommer histogrammet att gå under nollinjen när MACD-linjen går igenom signallinjen ovanifrån (signalerar sälj) och avståndet ökar i motsatt riktning.

Du kan alltså med hjälp av histogrammet se att en förändring mellan MACD-linjen och signallinjen är på gång innan det syns fullt ut.

MACD

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Hur beräknas MACD?

Du behöver inte själv räkna ut den här indikatorn (som tur är), utan det finns bra verktyg som gör detta åt dig (t.ex. TradingView).

Den vanligaste inställningen för MACD är 26-12-9. Det innebär konkret att man kollar på skillnaden mellan EMA-26 och EMA-12, samt att signallinjen är EMA-9. Nollinjen placeras där EMA-12 bryter EMA-26.

Avståndet mellan EMA-12 och EMA-26 påverkar hur MACD visas i förhållande till nollinjen.

Hur ska indikatorn tolkas och användas?

MACD är positivt när EMA-12 är högre än EMA-26, och befinner sig då ovanför nollinjen i den positiva delen, som vanligtvis kallas för the bullish area.

MACD är negativt när EMA-12 är lägre än EMA-26, och befinner sig då under nollinjen i den negativa delen, som vanligtvis kallas för the bearish area.

Här nedanför har vi listat tre olika strategier som du kan använda om du vill ha med MACD i din tekniska analys.

Oavsett vilken strategi du väljer så bör du även komplettera med någon annan indikator för att få en bättre träffsäkerhet på dina affärer. Den här indikatorn kan precis som alla andra ge falska signaler, och då är det alltid bra att utöka analysen med fler tekniska indikatorer.

Strategi nr 1: MACD-linjen bryter signallinjen

I den här tillämpningen av strategin, som också är den vanligaste, tar man en köpposition när MACD-linjen bryter upp över signallinjen (även kallat för en crossover). Det finns dock en tendens att det blir många felsignaler, och speciellt när en trend avtar eller tar en paus kan det många dåliga affärer.

Det finns dock ett enkelt sätt så att du kan filtrera bort många felsignaler: ta enbart köppositioner när de genereras i den positiva delen av MACD (över nollinjen). Och tvärtom bör du enbart ta säljpositioner när säljsignalen genereras under nollinjen.

Strategi nr 2: MACD-linjen bryter nollinjen

MACD-linjen visar skillnaden mellan EMA-12 och EMA-26, och detta innebär att när MACD-linjen bryter nollinjen så sker det en crossover mellan dessa två medelvärden.

Den stora nackdelen med den här strategin är att den släpar efter del, vilket gör att en stor del av den förväntade rörelsen redan kan vara avklarad. Fördelen är dock att när väl nollinjen bryts så är signalen och förändringen bekräftad, vilket leder till ett ökat momentum i rörelsen.

Och ja, du gissade rätt, det fungerar precis likadant åt andra hållet.

När MACD-linjen bryter nollinjen uppifrån (från den positiva delen) och är påväg ner under nollinjen (till den negativa delen) så förstärks vanligtvis mom i nedgångstakten.

Strategi nr 3: Leta efter divergenser och konvergenser

Den här strategin är sannolikt den mest träffsäkra tillämpningen av indikatorn, men det är också den minst kända. Och faktum är att indikatorns namn baseras på den här metoden – att leta efter divergenser och konvergenser.

En divergens uppstår när aktiekursen sätter allt högre toppar medan topparna i MACD-linjen inte utvecklas på motsvarande sätt (de rör sig alltså ifrån varandra, de divergerar). Detta är en indikation på att aktiekursen är nära en topp, eller att uppgångens hastighet är påväg att avta.

En konvergens uppstår när aktiekursen faller och det blir allt lägre bottnar medan bottnarna i MACD-linjen blir högre (de rör sig alltså mot varandra, de konvergerar). Detta är en indikation på att aktiekursen är nära en botten, eller att nedgångens hastighet är påväg att avta.

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.