Vad är finanspolitik?

Finanspolitik syftar på den politik som påverkar den samlade efterfrågan via skatter och den offentliga sektorns utgifter och inkomster.

Det är en av de två delarna som den makroekonomiska stabiliseringspolitiken (kallas ibland för ekonomisk politik) delas in i – den andra delen är penningpolitik som också är en viktig del.

Finanspolitik nämns i många fall under valdebatter och politikerna debatterar gärna om vilken typ av finanspolitik som är bäst. Men hur viktig är finanspolitiken egentligen? Faktum är att den är väldigt viktig och avgörande för hur ett land sköter sin ekonomi, och alla människor i samhället påverkas på ett eller annat sätt av landets finanspolitik.

Expansiv och kontraktiv finanspolitik

Det kallas för expansiv finanspolitik när staten väljer att öka de offentliga utgifterna, alternativt sänka skatten. Tvärtom kallas det för kontraktiv finanspolitik när staten väljer att minska de offentliga utgifterna, alternativt höja skatten.

Båda dessa metoder används med syftet att påverka den samlade efterfrågan på varor och tjänster, antingen öka (expansiv) eller minska (kontraktiv).

Finanspolitik under lågkonjunktur

Den ekonomiska aktiviteten går i cykler, och det är ofrånkomligt, men oavsett så är en lågkonjunktur aldrig välkommen. Och när det väl inträffar har staten möjlighet att sänka skatten.

En sänkt skatt gör att löntagare får mer pengar över varje månad, och dessa pengar då användas för att öka konsumtionen. Detta kan då leda till att efterfrågan på varor och tjänster börjar öka igen, vilket i sin tur ökar den ekonomiska aktiviteten och företagen börjar då sälja mer. För att kunna sälja mer behöver de producera mer, och för att kunna göra det behöver de anställa fler.

Detta gör att man på så sätt kan förbättra chanserna att ta sig ur lågkonjunkturens svacka.

Skattesänkningar kan alltså bidra till att aktiviteten i ekonomin ökar. Men staten kan även öka de offentliga utgifterna, t.ex. genom att investera i byggandet av nya vägar och skolor – och det gör att fler personer kommer i arbete vilket såklart också är gynnsamt för ekonomin.

Viktigt med en bra balans

Det är viktigt att man hittar en bra balans när det gäller hur staten ska påverka ekonomin.

Är det så att man börjar överstimulera landets ekonomin finns det ökade risker för att inflationen ska ta fart, och en alltför hög inflation är inte önskvärt.

Blir inflationen alldeles för hög är det dock möjligt att minska stimulanserna. Det går t.ex. att göra genom att höja skatten, vilket i sin tur kan leda till att konsumtionen minskar.

Finanspolitik på engelska

Fiscal policy


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.