Vad är penningpolitik?

Penningpolitik (även kallat monetär politik) styr över hur mycket eller lite pengar som ska finnas i landets ekonomi samt hur hög räntan ska vara.

Den makroekonomiska stabiliseringspolitiken (även kallat ekonomisk politik) delas vanligtvis in i två delar, och en av dessa är penningpolitik. Den andra delen är finanspolitik, som också har en viktig betydelse för ekonomin.

Landets penningpolitik kan antingen styras av landets regering eller av en (självständig) centralbank. I Sverige, USA, och Europa styrs penningpolitiken av en centralbank utan påverkan från regeringar. USAs centralbank, Federal Reserve (FED), är t.ex. helt självstyrande och har inga skyldigheter att redovisa något för någon överhuvudtaget (inte ens för den amerikanska staten).

Den svenska centralbanken kallas för Riksbanken och grundades redan år 1668 (den fick då namnet Riksens Ständers Bank), vilket gör att den är världens äldsta centralbank. Grundandet skedde i samband med att banken Stockholm Banco (”Palmstruchska banken”), som var Sverige äldsta bank, gick i konkurs samma år.

Vilken uppgift har penningpolitik?

Penningpolitiken har uppgiften att se till så landets ekonomi växer stadigt och att inflationen kontrolleras på en bra och hållbar nivå.

Centralbanken kan med hjälp av räntehöjningar och räntesänkningar påverka inflationsnivån. Blir det en för hög inflation kan de välja att höja räntan. Och tvärtom kan de välja att sänka den om inflationen blir för låg.

Det har en påverkan på ekonomin

Centralbanken lånar ut pengar till bankerna, och de lånar i sin tur ut pengar till sina kunder. Lite förenklat kan man säga att centralbankens ränta och den ränta som bankerna lånar ut till ska vara ungefär densamma.

Detta innebär att om centralbanken höjer räntan kommer troligtvis även bankerna att göra det. Och tvärtom i de fall då centralbanken sänker räntan.

Att sänka räntan ger därmed en liknande effekt som att sänka skatten – att konsumtionen ökar eftersom människor får mer pengar över. Penningpolitiken kan därför verkligen påverka ett lands ekonomi och dess invånare.

Penningpolitik på engelska

Monetary policy


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.