Vad är diskretionär förvaltning?

Diskretionär förvaltning innebär att man lämnar över förvaltningen av sitt kapital till en förvaltare som fattar de löpande besluten kring hur pengarna ska placeras. Både privatpersoner och företag/institutioner kan använda sig av den här typen av förvaltning.

Förvaltaren och kunden upprättar tillsammans ett individuellt regelverk (placeringsreglemente) som förvaltaren får röra sig inom för att uppnå avkastningsmålen. Förvaltningen skräddarsys alltså efter kundernas personliga behov och önskemål kring risk och avkastning, och blir därmed som en personligt utformad fond.

Kunden får sedan löpande rapporter (oftast månadsvis) om hur investeringarna går, vilka transaktioner som har genomförts, och hur utvecklingen har sett hur jämfört med ett relevant jämförelseindex.

En fördel med diskretionär förvaltning är att man helt enkelt inte behöver tänka på vilka individuella investeringar man ska göra. Detta kan frigöra mycket tid som istället kan användas till andra saker. Men det krävs vanligtvis att man har ett relativt stort kapital för att kunna ha tillgång till diskretionär förvaltning. Exakt vilken summa som krävs varierar mellan olika aktörer, men det kan t.ex. vara minst 1 miljon kronor.

Kritik mot diskretionär förvaltning

Det förekommer ofta kritik mot den här typen av förvaltning då de enligt kritikerna till att börja med har en hög grundläggande årlig avgift. Men utöver detta tenderar de dessutom att placera kapitalet i de dyraste placeringsprodukterna för att bolaget ska tjäna mer pengar på sina kunder, snarare än att kunderna ska få en bra utveckling på sitt kapital.

Kritikerna menar även att man tenderar att jämföra mot index som inte ger en rättvisande jämförelse, att portföljerna generellt sett har för stor andel likvida medel, och att risken i vissa fall kan bli onödigt hög (samtidigt som den höga risken inte redovisas klokt). En annan kritik är att portföljerna till stor del investerar i fonder och certifikat, vilket kort sagt leder till dubbla avgifter för kunderna.

Det finns även kritik kring att de personer som sköter den löpande kontakten med kunderna (de s.k. rådgivarna) ofta rekryteras baserat på deras förmåga att övertyga kunderna – snarare än vilka kunskaper de har som placerare/investerare. De som faktiskt är duktiga investerare tenderar att få andra jobb inom organisationen.

Ska man välja den här typen förvaltning?

Nej, vi rekommenderar inte att man väljer diskretionär förvaltning för sina pengar – anledningen till detta finns i det vi gick igenom ovan i kritiken mot den här typen av förvaltning.

Vår rekommendation är istället man läser på och lär sig det grundläggande som behövs för att investera i aktier eller spara i fonder. En bra start är att kolla in vår stora aktieguide och vår stora fondguide – dessa ger dig bra kunskap som gör att du kan investera på egen hand och därmed sänka kostnaderna rejält.

Diskretionär förvaltning är en guldgruva för banker och andra kapitalförvaltare eftersom det som sagt innebär att de kan tillgodoräkna sig diverse olika avgifter som tenderar att vara onödigt höga. Låga avgifter är en väldigt viktig del i ett långsiktigt sparande eftersom det gör att du får mer över av ditt sparande och den avkastning som genereras på ditt kapital (ränta-på-ränta).


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.