Vad är bryttid?

Bryttid är den tidpunkt på dagen då fondbolaget senaste måste få in spararnas köp- och säljorders för att de ska kunna genomföras samma dag. Den styr kort sagt när ditt köp eller försäljning genomförs.

Fonder handlas alltid till en okänd kurs, eftersom de inte handlas i realtid. Fondkursen beräknas dagligen hos de flesta fonder, och det sker efter bryttiden. Lägger du in en order innan bryttiden får du därmed den kurs som fastställs närmast efter fondens bryttid. Kommer din order in efter bryttiden skickas den vidare till fondbolaget nästa bankdag.

Vilken tid som gäller kan variera mellan olika fonder, men det finns även variationer kring hur detta sköts när det gäller olika banker och mäklare. Bankerna som erbjuder fondhandel behöver ha en egen bryttid före fonderna för att de ska kunna sammanställa alla köp- och säljorders, och därefter skickas de vidare till fondbolagen. Som exempel kan vi nämna Avanza där bryttiden vanligtvis är klockan 13.00.

ETFer handlas i realtid (ingen bryttid)

Vill du äga fonder och samtidigt ha möjlighet att handla dessa i realtid (precis som aktier)?

Då kan ETFer (börshandlade fonder) vara ett bra alternativ för dig.

De fungerar vanligtvis precis som traditionella fonder, men de kan köpas och säljas precis när man vill under börsens öppettider. Här vet man alltså till vilket pris man köper eller säljer, och man behöver inte se till att få in sin order innan någon specifikt tid.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.