Vad är ett beta-tal?

Beta-talet är ett nyckeltal som används för att bedöma risken i ett värdepapper, t.ex. en aktie.

Det anger hur mycket priset på en aktie historiskt har rört sig upp och ner i förhållande till börsen och dess rörelser.

Syftet med beta-talet är att få en fingervisning om hur mycket aktiekursen kan förväntas svänga i framtiden jämfört med börsen i stort, baserat på hur rörelserna har varit historiskt.

Beta-talet beräknas alltså utifrån aktiens historiska prisrörelser och volatilitet, vilket sedan jämförs med börsens i stort och hur den har rört sig under samma period.

Vad visar beta-talet och hur används det?

Beta är ett riskmått som visar hur mycket aktien har rört sig historiskt jämfört med börsen i stort.

Beta under 1 = Aktien rör sig mindre än börsen (lägre volatilitet)
Beta är 1 = Aktien rör sig identiskt med börsen (lika volatilitet)
Beta över 1 = Aktien rör sig mer än börsen (högre volatilitet)

Aktier med beta under 1 stiger mindre vid uppgång, men sjunker också mindre vid nedgång. Aktier med beta över 1 stiger mer vid uppgång, och sjunker också mer vid nedgång.

Risken tenderar därför att vara högre i aktier som har ett beta-tal över 1 eftersom aktien sannolikt kommer röra sig mycket mer upp och ner då den haft högre volatilitet historiskt sett.

Teoretiskt sett är aktier med beta under 1 en säkrare investering, eftersom dess volatilitet är lägre.

Exempel vid uppgång

Byggbolaget AB har ett beta-tal på 1,12 baserat på dess historiska kursrörelser, och en dag stiger börsen med 1 procent. I teorin ska därmed bolagets aktie stiga med 1,12 procent.

Nästa dag stiger börsen med 0,40 procent. Och eftersom Byggbolaget AB har ett beta-tal på 1,12 innebär det att aktien i teorin ska stiga 0,44 procent. Samma dag stiger aktien i Skogsbolaget AB också, men eftersom den har ett beta-tal på 0,8 blir uppgången i teorin bara 0,32 procent.

Räkna ut kursrörelse: börsens avkastning * beta = aktiens sannolika avkastning
Exempel på uträkning: 0,4 * 1,12 = 0,44 procent

Exempel vid nedgång

Teknikbolaget AB har ett beta-tal på 1,42 baserat på dess historiska kursrörelser, och en dag faller börsen med 1 procent. I teorin ska därför bolagets aktie falla med 1,42 procent.

Nästa dag faller börsen med 0,8 procent. Och eftersom Teknikbolaget AB har ett beta-tal på 1,42 innebär det att aktien i teorin ska falla med 1,13 procent. Samma dag faller aktien i Matbolaget AB också, men eftersom den har ett beta-tal på 0,7 så blir nedgången i teorin bara 0,56 procent.

Räkna ut kursrörelse: börsens avkastning * beta = aktiens avkastning i teorin
Exempel på uträkning: -0,8 * 1,42 = -1,13 procent

Vad är bäst – ett högt eller lågt beta-tal?

Svaret på den frågan beror, som så mycket annat när det gäller investeringar.

Det är bara du själv som kan bestämma vad som är rätt för just dig och din portfölj. Detta eftersom vilken risk du är villig att ta påverkar vad som är ett bra beta-tal för din del.

Ett högre beta-tal (över 1) innebär sannolikt att aktien kommer röra sig mer upp och ner (ha en högre volatilitet) än börsen, eftersom volatilitet är ett sätt att mäta risk kan den aktien anses vara mer riskfylld.

Ett lägre beta-tal (under 1) innebär sannolikt att aktien kommer röra sig mindre upp och ner (ha en lägre volatilitet) än börsen, och den kan därför anses vara mindre riskfylld.

Beta-talet på dina investeringar behöver kort sagt stämma överens med den risk du är bekväm med att ta. Om du föredrar lägre risk (lägre volatilitet) bör du välja aktier med ett beta under 1, och tvärtom om du vill ha lite högre risk.

Hur hittar man en akties beta-tal?

Du kan hitta beta-talet för aktier på olika sajter som visar aktieinformation, men nätmäklaren Avanza visar detta direkt på sin sajt så att du enkelt kan se hur mycket en aktie förväntas röra sig upp och ner.

Beta-tal


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.