ROOC-talet (avkastning på operativt kapital)

ROOC-talet visar bolagets avkastning på operativt kapital (return on operating capital).

Nyckeltalet visar lönsamheten i bolaget oberoende av de finansiella tillgångarna och oberoende av bolagets finansiering. Detta kan i vissa fall ge en bättre bild, än exempelvis ROE-talet, vad lönsamheten är i själva rörelsen.

Det operativa kapitalet är det kapital som behövs för bolagets egentliga rörelse. När vi sedan vill beräkna hur lönsam denna rörelse är sätter vi bolagets rörelseresultat i relation till det operativa kapitalet.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Hur definieras operativt kapital?

Det operativa kapitalet definieras som balansomslutning minus likvida medel, finansiella tillgångar, samt icke räntebärande skulder.

Operativt kapital = Balansomslutning – Likvida medel – Finansiella tillgångar – Icke räntebärande skulder

Hur beräknas ROOC?

Du räknar du ROOC genom att dividera rörelseresultatet med operativt kapital.

ROOC = Rörelseresultat / Operativt kapital

Exempel:
Rörelseresultat: 300 000 kr
Operativt kapital: 220 000 kr

ROOC: 300 000 / 220 000 = 1,36 = 36%
Bolagets avkastning på operativt kapital är 36 procent

Avkastning på operativt kapital på engelska

Return on Operating Capital (ROOC)

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.