ROOC-talet (avkastning på operativt kapital)

ROOC-talet visar bolagets avkastning på operativt kapital (return on operating capital).

Nyckeltalet visar lönsamheten i bolaget oberoende av de finansiella tillgångarna och oberoende av bolagets finansiering. Detta kan i vissa fall ge en bättre bild, än exempelvis ROE-talet, vad lönsamheten är i själva rörelsen.

Det operativa kapitalet är det kapital som behövs för bolagets egentliga rörelse. När vi sedan vill beräkna hur lönsam denna rörelse är sätter vi bolagets rörelseresultat i relation till det operativa kapitalet.

Lästips:
Stor guide: aktier för nybörjare
Köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?

Hur definieras operativt kapital?

Det operativa kapitalet definieras som balansomslutning minus likvida medel, finansiella tillgångar, samt icke räntebärande skulder.

Operativt kapital = Balansomslutning – Likvida medel – Finansiella tillgångar – Icke räntebärande skulder

Hur beräknas ROOC?

Du räknar du ROOC genom att dividera rörelseresultatet med operativt kapital.

ROOC = Rörelseresultat / Operativt kapital

Exempel
Rörelseresultat: 300 000 kr
Operativt kapital: 220 000 kr

ROOC: 300 000 / 220 000 = 1,36 = 36%
Bolagets avkastning på operativt kapital är 36 procent

Avkastning på operativt kapital på engelska

Return on Operating Capital (ROOC)

Relaterade nyckeltal

Det här är 4 andra nyckeltal som också visar lönsamheten i ett bolag.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.