Vad betyder balansomslutning?

Balansomslutning är summan av bolagets alla tillgångar, d.v.s. tillgångssidan i en balansräkning.

Det förekommer även ibland att man tittar på skuldsidan (eget kapital + skulder) i en balansräkning och säger att det är bolagets balansomslutning, och faktum är att det stämmer (även om det är vanligast att man tittar på tillgångssidan).

Detta beror på att tillgångarna och skulderna i en balansräkning alltid ska vara lika stora – de ska vara i balans – så egentligen spelar det ingen roll vilka av dessa du kollar på när du vill veta bolagets balansomslutning.

Balansomslutning = Värdering? Nej!

Balansomslutningen är ingen typ av värdering av bolaget och dess verksamhet, utan den visar kort och gott bara hur mycket tillgångar som finns i bolaget vid en viss tidpunkt.

Den säger därför inte särskilt mycket om hur den finansiella ställningen i bolaget ser ut.

Vill du analysera bolaget närmre och bedöma hur dess finanser är bör du använda dig av andra typer av nyckeltal. Några vanliga och användbara nyckeltal för detta är soliditet, skuldsättningsgrad, likviditet, samt räntetäckningsgrad.

Balansomslutning på engelska

Balance sheet total


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.