Vad är mikroekonomi?

Mikroekonomi syftar på den lilla ekonomin. Begreppet mikro är det grekiska uttrycket för det lilla, så inom detta ekonomiska område handlar det om konsumenter och företag och hur dessa interagerar med varandra.

Inom mikroekonomi ser vi på vad som får konsumenter att handla mer eller mindre och vad företag gör för att nå önskade resultat. Mikroekonomin handlar också om jobb och hur våra hushåll förser företagen med arbetskraft. Därmed kommer frågor om löner och arbetsvillkor också att ingå i den här delen av nationalekonomi.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Utbud och efterfrågan

Begreppen utbud och efterfrågan är centrala inom mikroekonomi.

Företagens produktion av produkter och tjänster styrs ju av den efterfrågan som hushållen, det vill säga kunderna, har. Utbudet kommer att påverkas av saker som om det råder fri konkurrens och möjligheterna till att erbjuda en viss typ av produkt eller tjänst.

Inom mikroekonomi talas det om utbudskurvor och efterfrågakurvor. För att försöka komma fram till vad som styr utvecklingen av utbud och efterfrågan ser mikroekonomin på flera centrala koncept:

Pris

Priser kan påverka hur efterfrågan ser ut och inom mikroekonomisk teori används begreppet priselasticitet. Priselasticiteten är samma sak som priskänsligheten hos konsumenter.

Negativ priselasticitet

Om en prissänkning på en vara leder till ökad efterfrågan kallas det för negativ priselasticitet.

Giffen varor

Efterfrågan kan också öka när ett pris ökar. När detta sker kallas varan som med högre pris ökar efterfrågan för Giffen-vara.

Ej priskänsliga varor

Det finns förstås varor som inte är priskänsliga.

Kaffe är ett exempel på detta. Även om priset går upp kommer folk fortsätta att köpa varan då de inte kan tänka sig en morgon utan minst två koppar med eller utan mjölk. Olja är en annan vara som inte heller kommer att ratas bara för att priset stiger.

Målet inom mikroekonomi är att nå jämvikt

Inom mikroekonomi är även jämvikt ett centralt begrepp. Man ser på jämviktskurvor. Tanken är att utbud ska möta efterfrågan på ett perfekt sätt i jämvikt. Teorin utgår ifrån att alla affärer baseras på rationella beslut.

Här frånser vi saker som att människor kan köpa saker av ren impuls och att vi inte nödvändigtvis går till flera olika butiker för att köpa olika varor då alla finns i en butik. Grundteorin om jämvikt fungerar bara då kund och företag agerar på ett rationellt sätt och därmed byggs den vidare med teorier om vad som får oss att köpa mer eller mindre till olika priser.

Arbetskraften och dess kostnad och köpkraft

Inom mikroekonomi får kostnaden för arbetskraft stor betydelse. När kostnaden för arbetskraft stiger avspeglas det i priserna för de produkter och tjänster som erbjuds. Makroekonomin tar en titt på vad det här gör med själva produktionen.

Samtidigt är arbetskraften också hushållen det vill säga de som ska köpa produkterna och tjänsterna. När priserna går upp påverkar det hushållens ekonomi såväl som deras köpmönster.

Fler faktorer som påverkar produktionen

Det är inte bara arbetskraften och dess kostnad samt hushållens konsumtion som kommer att påverka företagens produktion. Annat som tas in i beräkning av mikro-ekonomer är följande:

Teknologi

Modern teknologi kan påverka arbetsprocesser så pass att slutpriser förändras markant. Dessutom kan teknologi leda till att man inte längre behöver mänsklig arbetskraft som tidigare.

Råvaror

All produktion är beroende av specifika råvaror och deras priser. Ett gott exempel på detta är oljan. När priset på olja stiger betyder det att produktionen också kostar mer vilket ses i slutpriset på produkt eller tjänst.

Mikroekonomi på engelska

Microeconomics

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.