Vad är kapitalbindning?

Kapitalbildning innebär att ett bolags kapital binds i t.ex. varulager, kundfordringar, maskiner, fordon, eller liknande, och därför inte kan disponeras för andra ändamål i verksamheten.

Om bolaget köper en maskin för 100 000 kr så binds det kapitalet upp (kapitalbindning ökar), och de pengarna kan ju då inte användas till andra saker i verksamheten. Säljer bolaget maskinen så frigörs pengarna och bolagets kapitalbindning minskar.

Är hög eller låg kapitalbindning bäst?

Frågan har ett väldigt enkelt svar: låg kapitalbinding är bäst.

En låg kapitalbindning innebär att bolagets kapital kan användas till andra saker i verksamheten. Det leder till en ökad lönsamhet och möjliggör nya och fler investeringar. Dessa investeringar leder i sin tur förhoppningvis till en ökad tillväxt, och på sikt högre vinster för bolaget.

Bolag kan hålla kapitalbindningen på en låg nivå genom att ha ett så litet lager som möjligt. Det är dock inte heller bra att ha ett alldeles för litet lager eftersom de då kan hamna i bristsituationer, och därmed förlora intäkter och konkurrenskraft.

En alldeles för hög kapitalbindning kan innebära att bolaget riskerar att hamna i likviditetsbrist. Det kan leda till att de får svårt att betala sina skulder eller leverantörsfakturor, vilket i slutändan kan göra att bolaget går i konkurs om det går riktigt illa.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.