Vad är fortlevnadsprincipen?

Fortlevnadsprincipen är en grundläggande princip inom redovisning som innebär att man antar att företaget ska fortleva och fortsätta bedriva sin verksamhet i all framtid.

Den här principen påverkar hur man värderar ett företags tillgångar och skulder. Om man inte skulle anta att företaget förväntas fortsätta bedriva sin verksamhet skulle man istället vara tvungen att värdera både tillgångar och skulder i balansräkningen till likvidationsvärden (försäljningsvärden).

Vad står det i lagtexten?

I årsredovisningslagen (1995:1554) kapital 2, 4 § första stycket står det följande: ”Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas: 1. Företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet”.

Andra principer inom bokföring och redovisning

Fortlevnadsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Fortlevnadsprincipen på engelska

Going concern


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.