Vad är helikopterpengar?

Helikopterpengar (helicopter money) är ett vanligt begrepp för en typ av ekonomisk stimulering som används för att öka aktiviteten och inflationen i en ekonomi.

Uttrycket kanske låter lite lustigt, men det finns en ganska logisk förklaring till begreppet.

Var kommer begreppet ifrån?

Det hela började på 1940-talet med nobelpristagaren och ekonomen Milton Friedman. Han menade att om en helikopter flög runt och släppte ut sedlar skulle folket snabbt plocka upp dessa. De skulle därefter konsumera upp dessa pengar, vilket i sin tur skulle leda till att ekonomin stimuleras.

I den moderna världen skulle man naturligtvis inte åka upp och släppa ut pengar från en helikopter. Pengarna skulle istället kunna sättas in på våra bankkonton för att uppnå samma effekt.

Kort sagt man kan se helikopterpengar som en engångsinjektion i ekonomin (och att folket får pengar direkt av staten) för att öka den ekonomiska aktiviteten. Det är dock troligare att staten skulle ge sina invånare skattelättnader, vilket i praktiken innebär samma sak då folket får mer pengar att använda.

Helikopterpengar skulle idag kunna finansieras genom att staten ger ut nya statsobligationer som sedan Riksbanken köper. Det innebär praktiskt sett att staten lånar pengar av Riksbanken utan att behöva betala tillbaka dem – vilket kort sagt betyder att man trycker nya pengar och ökar penningmängden.

Helikopterpengar har börjat användas

Detta var under en lång tid enbart teori eftersom inget land testat helikopterpengar i verkligheten. Och det är inte heller något som har diskuterats i Sverige.

Helikopterpengar innebär nämligen ett par risker. En av de största riskerna är att de som får ta del av dessa pengar gör något helt annat än att spendera dem. Väljer folket att istället spara pengarna inför framtiden eller betala av lån så ger det inte den effekt som man var ute efter. Det kan dessutom leda till en ökad inflation.

Men i spåren av den kris som coronaviruset utlöst så har allt fler länder börjat (överväga att) använda helikopterpengar, där USA och Japan är två exempel på detta. Tanken med dessa pengar är kort sagt att försöka hålla igång ekonomin genom att befolkningen ska konsumera upp pengarna.

Helikopterpengar på engelska

Helicopter money


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.