Ge bort aktier

Aktiesparande är ett jättebra sparform för att få en bra avkastning på sina sparpengar, och därför kan det vara en bra idé att ge bort aktier till någon i din närhet så att de också kommer igång och börjar spara.

Gåvoskatten är avskaffad sedan flera år tillbaka, vilket innebär att du inte kommer att behöva betala någon skatt om du väljer att ge bort aktier i form av en gåva till någon annan. Det är den som tar emot aktierna som blir skyldig att betala eventuell vinstskatt.

Varför ska man ge bort aktier?

Det är en fantastiskt fin gärning att ge bort aktier till någon annan – dels eftersom de ju får värdepapper värda pengar, men även eftersom det symboliserar något mer än så.

Aktieinvesteringar har möjlighet att ge en väldigt fin avkastning över tid, vilket man har sett historiskt, och det finns anledning att tro att det blir så även i framtiden (även om inget är garanterat såklart). Detta innebär konkret att en lite mindre summa idag kan vara värd betydligt mycket mer längre fram.

Dessutom, genom att ge bort aktier så ger du personen möjlighet att få upp intresset för att spara och investera sina pengar, vilket ju såklart kan ha en väldigt stor och positiv inverkan på dennes privatekonomiska situation.

Jag vill ge bort aktier – hur gör jag?

Du kan alltså ge bort aktier som du redan har köpt och äger på ditt konto.

Det går enbart att göra överföringar mellan samma kontotyp. Du kan exempelvis inte ge bort aktier från ditt Investeringssparkonto (ISK) till ett Aktie- och fondkonto. Du kan dessutom inte flytta aktier (och inte heller andra värdepapper) mellan två Kapitalförsäkringar (KF), utan där kan du enbart flytta likvida medel (pengar).

Vi uppmanar dig att ta kontakt med den bank där du har aktierna idag och ber dem att hjälpa dig med flytten, så att allt blir korrekt genomfört och att aktierna kommer dit det är tänkt. Kom ihåg att det kan medföra en kostnad om du vill flytta eller ge bort aktier.

Tänk på det här om du vill ge bort aktier

Det finns ett par saker du bör tänka på.

  • Om du vill att det ska gälla något särskilt villkor för gåvan, t.ex. att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, måste det alltid upprättas ett gåvobrev.
  • När det gäller gåvor till barn anses gåvan vara fullbordad om givaren inte förbehåller sig dispositionsrätt för egen räkning, utan endast disponerar över medlen i egenskap av förmyndare. 
  • Om det är ett större belopp du ska ge bort kan det påverka mottagarens ekonomi negativt. Gåvan kan exempelvis påverka möjligheten till bostadsbidrag, bidrag från Försäkringskassan, och utbetalningar av studiemedel från CSN. Kolla upp detta noga innan du väljer att ge bort aktier när det rör sig om större belopp.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.