Vad betyder Yield On Cost (YOC)?

Nyckeltalet Yield On Cost (YOC) är ett mått på hur stor bolagets utdelning är i relation till ditt genomsnittliga inköpspris (GAV) på ditt aktieinnehav i det bolaget.

Du beräknar Yield On Cost genom att dividera utdelningen med ditt inköpspris, och får då ett procentuellt värde som visar hur stor utdelningen är i relation till ditt GAV.

YOC är egentligen detsamma som direktavkastning, men skillnaden är att YOC beräknas på inköpspriset och direktavkastningen på den aktuella aktiekursen. Lite förenklat man kan därför säga att Yield On Cost är direktavkastningen på den ursprungliga investeringen i den specifika aktien.

Köper du aktier i ett bolag och behåller dessa, samtidigt som de ökar utdelningen, så kommer din Yield On Cost att öka med tiden – förutsatt att du inte ökar ditt GAV. Detta innebär att det är naturligt med en hög YOC bland de som ägt sina aktier länge, t.ex. om man använder sig av utdelningsinvestering som strategi.

Vad används Yield On Cost till?

Det är ett relativt begränsat användningsområde för det här nyckeltalet, och faktum är att det används mest som en rolig grej för investerarna som vill ha koll på hur stor utdelningen är jämfört med deras GAV i en specifik aktie.

Många investerare gillar att grotta ner sig i siffror och ha stenkoll på hur väl deras investering har utvecklats sedan de köpte in sig i ett bolag. Då kan YOC vara ett nyckeltal som används för att få en uppfattning om hur bra investeringen har varit och vilken avkastning den har genererat.

Men förutom detta finns det som sagt inget specifikt användningsområde för nyckeltalet – och det är helt enkelt för skojs skull som de flesta väljer att titta på det då och då.

Hur beräknas Yield On Cost?

Du beräknar YOC genom att dividera nuvarande utdelning med ditt genomsnittliga inköpspris (GAV).

YOC = Utdelning / Inköpspris

Exempel

Utdelning: 8 kr
GAV: 273 kr

YOC = 8 / 273 = 0,0293 = 2,93 procent
Din yield on cost är 2,93 procent.