Vad är WACC?

Nyckeltalet WACC (Weighted Average Cost of Capital) betyder viktad kapitalkostnad och är något som används inom fundamental analys för att beräkna kostnaden för bolagets finansiering (lån och eget kapital).

Enkelt förklarat visar WACC den lägsta avkastningen som bolaget kan acceptera, för att klara av aktieägarnas avkastningskrav och de räntekrav som långivarna har. Nyckeltalet används därmed som ett sätt för att ange avkastningskravet på det totala kapitalet i bolaget. Nyckeltalet kan med fördel användas tillsammans med ROIC-talet.

Det är svårt att säga vad som är en normal och bra nivå på WACC eftersom det skiljer sig mellan olika branscher och sektorer. Du bör därför jämföra med liknande bolag för att hitta någon form av genomsnitt. Men ett väldigt generellt värde ligger någonstans omkring 8-14%. En tumregel man kan använda sig av är att ju mer risk, desto högre WACC (investerarna kräver högre avkastning på grund av risken).

Bolagens tillgångar är finansierade genom antingen skulder eller kapital, och tillsammans utgör de något som kallas för kapitalstruktur. Fördelningen mellan dessa två typer av kapital kan skilja stort mellan olika typer av bolag. Men hur fördelningen faktiskt ser ut påverkar i sin tur bolagets WACC, eftersom de har olika avkastningskrav och risknivå. WACC är kort sagt den genomsnittliga kostnaden för dessa två finansieringskällor.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Hur kan nyckeltalet användas?

Det finns flera användningsområden för nyckeltalet.

Bolag kan exempelvis räkna ut om det är värt att göra vissa specifika investeringar. Har bolaget en WACC på t.ex. 10% så innebär det att de endast bör göra investeringar som genererar en högre avkastning än detta för att vara lönsamma. Aktieägarvärde skapas när bolaget skapar en avkastning som är högre än finansieringskostnaden.

Det är även vanligt att använda WACC vid DCF-modeller eller en NPV-beräkning. I dessa beräkningar diskonterar man framtida kassaflöden med kapitalkostnaden, och där kommer WACC in i bilden.

Bolagets ledning kan använda WACC (som bekant är det totala avkastningskravet för bolaget i sin helhet) för att bedöma om vissa expansioner och satsningar är värda att genomföra.

Räkna ut WACC

WACC-formeln är inte den lättaste, speciellt inte om man är ny, men vi hoppas att vår förklaring nedan kan hjälpa dig att förstå den lite bättre.

WACC formel

Definitioner på komponenterna ovan:

  • = WACC (viktad kapitalkostnad)
  • = Eget kapital
  • = Skulder
  • = Totalt kapital (eget kapital + skulder)
  • = Avkastningskrav på eget kapital
  • = Ränta på skulderna
  • = Bolagets skattesats

Det värde du får fram påverkas av ett par olika faktorer: den riskfria räntan (10-årig statsobligation), marknadens avkastningskrav, storlekspremium (högre avkastningskrav på mindre bolag pga högre risk), och lånekostnaden (ränta).

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.