Vad är WACC?

Nyckeltalet WACC (Weighted Average Cost of Capital) betyder viktad kapitalkostnad och är något som används inom fundamental analys för att beräkna kostnaden för bolagets finansiering (lån och eget kapital).

Enkelt förklarat visar WACC den lägsta avkastningen som bolaget kan acceptera, för att klara av aktieägarnas avkastningskrav och de räntekrav som långivarna har. Nyckeltalet används därmed som ett sätt för att ange avkastningskravet på det totala kapitalet i bolaget. Nyckeltalet kan med fördel användas tillsammans med ROIC-talet.

Det är svårt att säga vad som är en normal och bra nivå på WACC eftersom det skiljer sig mellan olika branscher och sektorer. Du bör därför jämföra med liknande bolag för att hitta någon form av genomsnitt. Men ett väldigt generellt värde ligger någonstans omkring 8-14%. En tumregel man kan använda sig av är att ju mer risk, desto högre WACC (investerarna kräver högre avkastning på grund av risken).

Bolagens tillgångar är finansierade genom antingen skulder eller kapital, och tillsammans utgör de något som kallas för kapitalstruktur. Fördelningen mellan dessa två typer av kapital kan skilja stort mellan olika typer av bolag. Men hur fördelningen faktiskt ser ut påverkar i sin tur bolagets WACC, eftersom de har olika avkastningskrav och risknivå. WACC är kort sagt den genomsnittliga kostnaden för dessa två finansieringskällor.

Hur kan nyckeltalet användas?

Det finns flera användningsområden för nyckeltalet.

Bolag kan exempelvis räkna ut om det är värt att göra vissa specifika investeringar. Har bolaget en WACC på t.ex. 10% så innebär det att de endast bör göra investeringar som genererar en högre avkastning än detta för att vara lönsamma. Aktieägarvärde skapas när bolaget skapar en avkastning som är högre än finansieringskostnaden.

Det är även vanligt att använda WACC vid DCF-modeller eller en NPV-beräkning. I dessa beräkningar diskonterar man framtida kassaflöden med kapitalkostnaden, och där kommer WACC in i bilden.

Bolagets ledning kan använda WACC (som bekant är det totala avkastningskravet för bolaget i sin helhet) för att bedöma om vissa expansioner och satsningar är värda att genomföra.

Räkna ut WACC

WACC-formeln är inte den lättaste, speciellt inte om man är ny, men vi hoppas att vår förklaring nedan kan hjälpa dig att förstå den lite bättre.

WACC formel

Definitioner på komponenterna ovan:

  • = WACC (viktad kapitalkostnad)
  • = Eget kapital
  • = Skulder
  • = Totalt kapital (eget kapital + skulder)
  • = Avkastningskrav på eget kapital
  • = Ränta på skulderna
  • = Bolagets skattesats

Det värde du får fram påverkas av ett par olika faktorer: den riskfria räntan (10-årig statsobligation), marknadens avkastningskrav, storlekspremium (högre avkastningskrav på mindre bolag pga högre risk), och lånekostnaden (ränta).


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.