Vad är volym?

Volym visar hur många (t.ex.) aktier som handlats under en viss tidsperiod, och används för att se vilken styrka som råder i marknaden.

Det är en väldigt viktig och användbar indikator inom teknisk analys. Den bör dock kombineras med andra tekniska indikatorer för att få bästa möjliga uppfattning.

Volym anses ofta vara minst lika viktigt som prisutvecklingen. Den enkla anledningen till det är eftersom vi vill vara säkra på att det är marknadens syn som reflekteras i prisrörelsen. Generellt kan man därför säga att ju högre volym, desto bättre. När det är hög volym kan man förenklat säga att det är fler marknadsaktörer som handlar en större mängd av aktien – vilket bättre återspeglar vad marknadens syn på aktiens pris är (jämfört med låg volym).

Du kan alltså använda volymindikatorn för att snabbt och enkelt kontrollera om prisrörelserna bekräftas av handelsvolymen, eller om den signalerar att trenden är påväg att vända. Volymen visar hur stark aktiens prisrörelse är. Har du t.ex. fått en köpsignal med andra indikatorer kan en hög volym bekräfta att det är ett bra köpläge.

Det finns flera olika volymbaserade indikatorer. En vanlig sådan är VWAP (Volume-weighted Average Price). Två andra volymindikatorer är MFI (Money Flow Index) och CMF (Chaikin Money Flow).

Den här typen av indikatorer, som tittar på volymen, är mest användbara på lite kortare sikt. Är du en långsiktig investerare bör du därför inte lägga allt för stor vikt vid aktiens volym under en kort tidsperiod.

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Generella tumregler och riktlinjer

Man kan generellt säga att en volymökning föregår en framväxande trend, och en volymminskning föregår en avtagande trend. Det kan därför vara möjligt att få en fingervisning om vad som ska hända med prisutvecklingen genom att studera volymen och dess trend.

Några riktlinjer som kan vara bra att komma ihåg är:

  • En aktie i en positiv trend med hög volym = styrketecken
  • En aktie i en positiv trend med låg volym = trendvändning möjlig, bevaka noga
  • En aktie i en negativ trend med hög volym = svaghetstecken
  • En aktie i en negativ trend med låg volym = trendvändning möjlig, bevaka noga

Volym bekräftar rörelserna i priset

Vad kan vi lära oss av ovanstående tumregler och riktlinjer då?

Jo, att hög volym ofta bekräftar rörelserna och trenden i prisutvecklingen. Låg volym indikerar mer osäkerhet eftersom det inte lika bra återspeglar marknadens syn.

När aktien är i en stigande trend vill man alltså helst se att prisutvecklingen även bekräftas i volymen, genom att den är på en hög nivå eller är i en positiv trend uppåt. Det indikerar att det är många som vill köpa aktien, och därmed pressar upp aktiekursen – vilket tenderar att locka ännu fler köpare.

När aktien är i en fallande trend kan det vara bra att avvakta om volymen är hög. Det indikerar att det är många som säljer aktien, och därmed pressar ned aktiekursen – vilket tender att locka ännu fler säljare.

En låg volym som inte riktigt hänger med i trenden i prisutvecklingen kan indikera att det är påväg att ske en trendvändning i prisrörelsen. Detta eftersom det helt enkelt inte är så många av marknadens aktörer som deltar i trenden, och detta skapar osäkerhet.

Så t.ex. en negativ prisutveckling i kombination med låg volym kan innebära att priset är påväg att vända uppåt igen. Det finns helt enkelt inte så många säljare kvar. När efterfrågan (köpare) är större än utbudet (säljare) så tenderar priser att öka.

En hälsosam prisrörelse kännetecknas alltså av att volymen bekräftar prisutvecklingen och dess trend. Det är när det uppstår en divergens (skillnad) mellan volym och pris som du måste vara uppmärksam – då ökar sannolikheten för att trenden är påväg att vända (nuvarande trenden tappar kraft).

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.