Vad är en verifikation?

En verifikation är ett underlag för en affärshändelse i bokföringen. Det kan vara ett kvitto, faktura, eller någon annan form av dokument. Underlaget kan vara antingen fysiskt eller elektroniskt, och det måste alltså finnas för varje affärshändelse. Alla verifikationer behöver enligt lag sparas i 7 år (i läsbar form) innan de får kastas.

Verifikationer fungerar som ett bevis eller intyg på att en affärshändelse har ägt rum. Det går t.ex. inte bara att bokföra en affärshändelse utan något som styrker det. Ibland kallas verifikation för verifikat, och det betyder kort sagt samma sak.

Vad ska en verifikation innehålla?

För att en verifikation ska vara giltig behöver följande finnas med:

  • Datum för verifikationen
  • Datum för affärshändelsen
  • Kort beskrivning av vad affärshändelsen avser (t.ex. vad som köptes eller såldes)
  • Beloppet som affären uppgick till (inklusive moms)
  • Vilka som ingick i affären
  • Eventuell hänvisning till övrigt underlag som är förvarat separat (om det finns)

Finns det inte någon verifikation går det bra att skapa den själv. I det fallet är det viktigt att man ser till att man får med allting i listan ovan för att det ska vara en giltig verifikation.

Det är en central del i bokföringen

Verifikationer är som sagt underlag för bokförda affärshändelser, och de är därmed väldigt viktiga i företagets bokföring.

Företaget behöver ha bra ordning på bokföringen och alla underlag för att uppfylla lagens alla regler.

Verifikation på engelska

Verification


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.