Vad är väsentlighetsprincipen?

Väsentlighetsprincipen innebär att företaget bara ska redovisa sådant som är väsentligt. De icke-väsentliga posterna i bokföringen får därmed slås ihop med andra bokföringsposter. Förutsatt att överskådligheten blir bättre, och att det fortfarande ger en rättvisande bild av företagets finanser.

Det händer ibland att det uppstår en konflikt mellan väsentlighetsprincipen och post för post-principen. I det läget bör man tänka på att en bokföringspost kan klassas som oväsentlig om den inte spelar någon roll för att finanserna och årsredovisningen ska framställas på ett rättvisande sätt.

Tanken med väsentlighetsprincipen är kort sagt att bokföringsarbetet kopplat till småsummor inte ska ta upp för mycket tid och energi. Småföretag har därmed stor nytta av väsentlighetsprincipen då det kan underlätta det administrativa arbetet.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ Hos Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ Hos Etoro.com/sv handlar du alltid aktier helt courtagefritt. Där kan du dessutom handla olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 79% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Hur ser det ut i lagtexten?

I årsredovisningslagen 2 kap. 3a § står det följande: ”Ett företag får avvika från bestämmelserna om redovisning, uppställning, värdering, upplysningar och konsolidering i denna lag, om följden av avvikelsen inte är väsentlig.”

Andra principer inom bokföring och redovisning

Väsentlighetsprincipen är endast en av flera andra redovisningsprinciper. Tillsammans gör alla principer att bolagets räkenskaper redovisas på ett korrekt och rättvisande sätt – vilket såklart är väldigt viktigt.

Vi har samlat en lista med alla redovisningsprinciper så att du enkelt kan få en överblick över dem.

Väsentlighetsprincipen på engelska

Materiality principle / materiality concept

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.