Varför börsnotera ett bolag?

Aktiebolag kan välja att notera aktierna i bolaget på en börs, och detta gör det möjligt för allmänheten (du och jag) att köpa och sälja aktier i det bolaget.

Det finns flera anledningar till varför man väljer att börsnotera ett bolag, även om det kan tyckas vara märkligt att man vill sälja delar av bolaget och blanda in massor av nya aktieägare.

En av de absolut vanligaste anledningarna till varför ett bolag noteras på en börs är att bolaget behöver mer kapital – detta för att kunna fortsätta växa och expandera verksamheten till nya områden eller marknader.

Bolaget kan vara mycket lönsamt och generera bra resultat, men det som saknas för ytterligare expansion är kapital.

Det kan exempelvis vara ett fastighetsbolag som vill köpa fler fastigheter, ett industribolag vill öppna en ny fabrik, ett forskningsbolag behöver mer resurser, eller att ett bolag vill förvärva en konkurrent, och så vidare.

Varför börsnotera? – Vanliga anledningar

 • Bolaget behöver kapital för att växa
 • Grundarna vill göra en exit
 • Ägarspridning av aktierna

Fördelar med att vara börsnoterad:

Vad finns det för fördelar med att ha aktierna noterade på en börs?

 • Kapital blir mer lättillgängligt
 • Det är en kvalitetsstämpel att vara börsnoterad
 • Bolaget får ett marknadsvärde
 • Bolaget och dess produkter/tjänster blir mer kända
 • Aktier kan användas som betalningsmedel vid förvärv
 • Anställda kan bli delägare i bolaget
 • Bolaget blir en attraktivare arbetsgivare
 • Större möjligheter att attrahera nya kunder och samarbetspartners

Nackdelar med att vara börsnoterad:

Vad finns det för nackdelar med att ha aktierna noterade på en börs?

 • Det är väldigt dyrt att börsnotera
 • Det finns omfattande regelverk och krav
 • Krav på ökad transparens och öppenhet
 • Krav på att löpande rapportera verksamhetens resultat varje kvartal
 • Vem som helst kan köpa aktier, därmed även konkurrenter till bolaget
 • Det kan vara svårt att motivera långsiktiga investeringar för marknaden

Hur börsnoterar man ett bolag?

Det är ingen enkel process att börsnotera ett bolag, utan det tar tid och kräver mycket energi och arbete från flera olika parter.

Läs mer om hur man börsnoterar ett bolag här!

Börsnotering på engelska

IPO (Initial Public Offering)