Vad är orderdjup (orderbok)?

Orderdjup (även kallat orderbok) visar de köp- och säljorders i en aktie som köparna respektive säljarna har lagt ut på marknaden och väntar på att någon ska vilka köpa eller sälja aktien till det priset.

Alla aktier på en börs har ett orderdjup.

Vi kan alltså se hur många aktier som köparna vill köpa, och hur många säljarna vill sälja, och till vilket pris de är beredda att göra affär på.

orderdjup

När det har skett ett avslut i en aktie (aktien har bytt ägare) finns det tre olika priser som redovisas:

  • Senaste avslut (t.ex. 100 kr) – Priset där senaste ägarebytet skedde
  • Köpkurs (t.ex. 99 kr) – Priset som högsta köpare vill betala
  • Säljkurs (t.ex. 101 kr) – Priset som lägsta säljare begär

Skillnaden mellan köpkurs och säljkurs kallas för spread. En stor spread (stor skillnad mellan köp- och säljkurs) innebär att sannolikheten är mindre för att affären ska gå igenom, och tvärtom.

Orderdjup kan visa vägen framåt

Tack vare orderdjupet kan vi få en uppfattning om vart aktiekursen kan tänkas röra sig kortsiktigt. Detta eftersom vi kan se hur köparna respektive säljarna positionerar sig och till vilken nivå de vill göra affär, och om det är många som vill köpa eller sälja aktien.

Om antalet köporders överstiger antalet säljorders kan det vara en indikation på att aktien kommer att stiga i ett kortsiktigt perspektiv. Det beror på att det är fler som vill köpa än vad det är som vill sälja – efterfrågan är alltså högre än utbudet, vilket tenderar att driva upp priset.