Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolag har som affärsidé att investera i andra aktiebolag (både noterade och onoterade bolag).

De köper med andra ord aktier och bygger upp en aktieportfölj bestående av flera olika bolag. Vi vanliga sparare kan därefter köpa investmentbolagets aktie, och på så sätt få exponering mot deras innehav. Det går därmed att likna investmentbolag med en fond (aktiefond).

Investmentbolag är vanligtvis relativt långsiktiga i sina investeringar, men det kan såklart variera en hel del beroende på vad deras specifika filosofi är. Tanken med investmentbolag är att äga och förvalta de bolag man äger för att på så vis öka värdet för dess aktieägare (så att de får avkastning på sin investering). Investmentbolag kan även fungera som ett maktbolag med syftet att kontrollera andra bolag.

De investmentbolag vars syfte är att agera maktbolag väljer oftast att ta en mer kontrollerande roll i de bolag som de investerar i. Investor och Industrivärden är två bra exempel på investmentbolag som huvudsakligen har tillkommit för att kontrollera andra bolag och därmed vara maktbolag.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Varför investera i investmentbolag?

Investmentbolag investerar i flera olika bolag, oftast inom olika branscher och sektorer, vilket gör att man får en bra riskspridning genom att köpa ett investmentbolag. Ju fler bolag inom olika branscher de äger, desto mindre kan risken anses vara i det investmentbolaget.

Många använder investmentbolag som ett sätt att minska risken i sin aktieportfölj, just precis eftersom de ger en spridning bland innehaven tack vare att de äger flera olika bolag.

Normalt sett är investmentbolag långsiktiga ägare. De har vanligtvis för avsikt att vara aktiva ägare, detta för att kunna påverka de beslut som tas i bolaget och därmed även hur bolagets utvecklas.

Detta innebär i praktiken att de tar plats i bolagets styrelse och utformar en plan för bolaget och hur det ska utvecklas framgent, till skillnad från fondförvaltarna som sällan är aktiva ägare utan bara placerar det kapital de har tillgängligt.

Investmentbolag anses av många vara en bra nybörjaraktie att börja med om man är helt ny när det gäller att köpa och investera i aktier. De lämpar sig väldigt väl i ett långsiktigt sparande med tanke på deras långsiktighet och förhållandevis låga risk.

När du köper aktier i ett investmentbolag blir du indirekt ägare till flera andra bolag, oftast inom olika branscher. Man kan därmed minska risken i sin portfölj genom att köpa aktier i ett investmentbolag. Investmentbolag liknar på flera sett en vanlig aktiefond, främst eftersom de vanligtvis äger flera bolag inom olika branscher.

Investmentbolagens förvaltningskostnad

Investmentbolag liknar alltså vanliga aktiefonder. Men en stor skillnad är att investmentbolagen inte tar ut någon årlig procentuell förvaltningsavgift (vilket fonder gör).

Däremot är det ju så att investmentbolag har (likt alla andra bolag) kostnader och utgifter i form av lön till de anställda samt andra kostnader för att bedriva själva verksamheten, vilket i detta fall är förvaltningen av bolagets kapital.

Investmentbolagen redovisar sina kostnader i årsredovisningen, och med hjälp av det kan man räkna ut vad bolagets förvaltnings kostar varje år, vilket anges i procent och kan liknas med fondernas årliga förvaltningsavgift (även om det som sagt inte tas ut någon avgift när du äger investmentbolag).

Vi syftar alltså på bolagets totala kostnader i relation till det totala förvaltade kapitalet när vi pratar om investmentbolagens förvaltningskostnad.

Förvaltningskostnad = Totala kostnader / Förvaltat kapital

Investmentbolagens förvaltningskostnad är vanligtvis väldigt låg, och i många fall är den betydligt lägre än den årliga avgiften som tas ut av de vanliga fonderna.

Det kan alltså vara en bra idé att köpa investmentbolag om man vill hålla nere kostnaderna samtidigt som man får en aktieportfölj som förvaltas av långsiktiga och engagerade ägare.

Olika inriktningar och riskprofiler

Alla investmentbolag är inte skapta lika, utan det finns olika typer av inriktningar och riskprofiler och det är viktigt att man tar hänsyn till detta när man väljer vilket eller vilka investmentbolag man ska köpa aktier i.

De stora svenska investmentbolagen (Investor, Kinnevik, Industrivärden, mfl.) kännetecknas ofta med låg risk. Främsta anledningen till varför de uppfattas som låg risk är för att de har en diversifierad portfölj med bra och stabila bolag. Men även deras respektive styrelse och ledning spelar naturligtvis roll in i detta, vilka för övrigt besitter mycket kunskap och lång erfarenhet. Investmentbolagen har även funnits med länge och har i många fall ett långt track-record av bra affärer.

Men förutom dessa finns det även de lite mindre investmentbolagen. De förknippas oftare med lite högre risk än de stora investmentbolagen. Viktigt att komma ihåg är dock att hög risk inte alltid behöver vara något dåligt. Det kan betyda att det finns potential till högre avkastning, jämfört med om man investerare i de större bolagen med lite mer defensiv inriktning.

Välj det som du upplever passar dig bäst. Det finns inget rätt eller fel.

Starka ägarfamiljer

Det är inte ovanligt att investmentbolag har starka ägarfamiljer som kontrollerar makten i bolaget.

Dessa investmentbolag kontrolleras då av en enskild familj/släkt, och har gjort så under en tid tillbaka. Bolaget har gått i generationer och man är mån om att bevara det inom familjen.

Det svenska investmentbolaget Investor är ett tydligt exempel på ett sådant investmentbolag. Familjen Wallenberg kontrollerar bolaget, och därmed har de även ett stort inflytande i Sveriges största bolag och kan därför till viss del påverka utvecklingen i dessa bolag.

Hur värderar man ett investmentbolag?

Investmentbolag går inte riktigt att värdera på samma sätt som andra bolag. Det beror på deras struktur och hela upplägget med att enbart äga andra bolag utan någon annan egentligen verksamhet förutom det.

Vi rekommenderar att du analyserar och undersöker hur de bolag som investmentbolaget äger har utvecklats historiskt och naturligtvis även hur de mår i dagsläget. Växer omsättningen? Går de med vinst? Har de ett positivt kassaflöde? Och så vidare.

Historisk avkastning – Bra eller dålig?

Investmentbolagen har som grupp presterat väldigt väl historiskt. De har slagit börsen som helhet med god marginal när vi tittar tillbaka på den historiska utvecklingen för investmentbolag.

Väljer vi att kolla lite närmre på enskilda investmentbolag och deras utveckling varierar det givetvis lite mer. Men den större delen av de svenska investmentbolagen har presterat mycket väl över tid jämfört med börsens utveckling.

Substansvärde

Substansvärdet visar hur mycket en aktie i bolaget är värt. Detta ska inte blandas ihop med aktiekursen, som visar hur mycket varje aktie kostar.

Det är viktigt att skilja på värde och pris, eftersom de inte är riktigt samma sak. Skiljer sig aktiekursen gentemot bolagets substansvärde så handlas aktien antingen med en substanspremie eller substansrabatt.

Läs mer om substansvärde här

Substansrabatt och substanspremie

Substanspremie = aktiekursen är högre än vad en aktie i bolaget är värt
Substansrabatt = aktiekursen är lägre än vad en aktie i bolaget är värt

När ett bolag handlas till substanspremie betalar man mer för bolaget än vad dess substansvärde är. Det innebär att du köper bolaget till en premie mot dess faktiska värde. Vilket kort sagt betyder att du betalar mer för aktierna i bolagets portfölj än om du hade köpt dem löst på börsen.

När ett bolag handlas till substansrabatt betalar man mindre för bolaget vad dess substansvärde är. Det innebär att du köper bolaget till en rabatt mot dess faktiska värde. Vilket kort sagt betyder att du betalar mindre för aktierna i bolagets portfölj än om du hade köpt dem löst på börsen.

Men vad är det då som bestämmer om ett bolag ska handlas till en premie eller en rabatt? Det är marknaden som bestämmer, och marknaden styrs av investerarna. I grund och botten är det utbud och efterfrågan som bestämmer priserna på aktierna. Det är alltså investerarna som grupp som bestämmer om det ska vara en premie eller en rabatt.

Det kan finnas flera anledningar till varför ett bolag handlas till en premie eller en rabatt. Handlas bolaget till en premie kan det bero på att man tror att bolaget och dess huvudägare kan göra bra affärer i framtiden. Investerarna är då villiga att betala lite mer för bolaget än dess nuvarande värde.

En rabatt kan bero på att investerarna tror att bolaget kan komma att underprestera i framtiden, och då tar man höjd för det redan innan genom att betala lite mindre för bolaget än dess faktiska värde.

Vilka investmentbolag finns det?

Investmentbolag är främst ett svenskt fenomen, även om det naturligtvis förekommer i övriga delar av världen också. Det är dock inte lika utbrett som det är i Sverige.

Det finns många svenska investmentbolag. Vilket ju är bra eftersom det innebär många valmöjligheter för den som investera i investmentbolag.

Svenska investmentbolag

Vi har listat några av de mest välkända och populära investmentbolagen nedan.

  • Investor
  • Kinnevik
  • Industrivärden
  • Ratos
  • Lundbergföretagen

Utländska investmentbolag

Det finns inte lika många utländska investmentbolag som det finns svenska, men det finns ändock ett par stycken (vilka vi har listat nedan).

  • Berkshire Hathaway
  • Brookfield Asset Management
  • Markel Corp

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.