Vad är en REIT?

En REIT (Real Estate Investment Trust) är ett börsnoterat fastighetsbolag som delar ut i princip hela vinsten för att få skattemässiga fördelar. De är populära bland de som har utdelningsinvestering som strategi.

De har vanligtvis en hög utdelning och frekventa utdelningar – kvartalsvis eller månadsvis.

Detta är en bolagsform som inte finns i Sverige, men den är däremot mycket populär i USA och Kanada där vi hittar många bolag av den här sorten.

Det är alltså ett fastighetsbolag som äger fastigheter, som i sin tur genererar (hyres-) intäkter. De äger vanligtvis många olika typer av fastigheter (kontor, lägenheter, lager, sjukhus, hotell, shoppingcentrum, datacenters) – eller så specialiserar de sig på en viss typ.

En REIT behöver dela ut minst 90 procent av vinsten i form av utdelning till aktieägarna, och på så vis slipper bolaget att betala bolagsskatt eftersom aktieägarna skattar på utdelningarna.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vilka olika typer av REIT finns det?

Det finns två typer av REITs, och faktum är att det skiljer sig väldigt mycket från varandra.

Equity REIT

En equity REIT är en REIT som äger och förvaltar fastigheter.

Deras intäkter består av hyresintäkter från deras fastigheter.

Många REITs är specialiserade på en viss typ av byggnad. Det kan exempelvis vara lager, kontor, lägenheter, bostäder, shoppingcenters, fristående butiker, sjukvårdslokaler, industrifastigheter, datacenters, och så vidare.

Det förekommer även att de specialiserar sig inom ett specifikt geografiskt område, så som en viss region eller stad – medan andra är mer diversifierade och äger fastigheter lite överallt.

Av alla REITs är omkring 90 procent equity REITs.

Mortgage REIT

En mortgage REIT är en REIT som investerar i och äger fastighetslån.

De äger alltså skulden på fastigheten, och inte själva fastigheten. Deras intäkter består av de pengar som betalas in från kunderna i syfte att amortera och betala ränta.

Den här typen av REITs kan vara väldigt volatila och röra sig mycket upp och ner. De har en betydligt högre risk än en equity REIT som äger själva fastigheten. De påverkas dessutom mer av hur räntan utvecklar sig.

Vinsten i en mortgage REIT är nettomarginalen mellan deras kostnad för att låna upp pengarna och den ränta som kunden betalar till dem. Detta gör att de kan påverkas av hur räntan rör sig.

Av alla REITs är omkring 10 procent mortgage REITs, och den är därmed inte lika vanlig som en equity REIT.

Vilka möjligheter finns med en REIT?

Tack vare REITs har investerare möjlighet att investera i fastigheter på ett sätt som inte kräver speciellt mycket kapital och dessutom i tillgångar som är likvida och frekvent handlade på en börs.

Det är vanligt med hög direktavkastning bland REITs, vilket gör att man kan bygga en utdelningsportfölj där man äger olika REITs för att på så vis få ett regelbundet kassaflöde av utdelningar till portföljen.

De korrelerar inte fullt ut med varken ”vanliga” aktier eller obligationer, och de ger investerare därför möjlighet att diversifiera sin portfölj i viss mån. REITs tenderar dessutom att ha en relativt stabil kursutveckling, även om mer turbulenta tider naturligtvis kan förekomma också.

Vilka risker finns med en REIT?

Det finns en risk med alla typer av investeringar, och det gäller även REITs och fastigheter i allmänhet.

Fastigheterna kan sjunka i värde, hyresgästerna kan få problem med att betala, och en allmän pessimism bland investerarna kan påverka bolagets aktiekurs.

En höjd ränta kan dessutom påverka en REIT kraftigt. Detta beror på att REITs vanligtvis delar ut mycket, vilket gör att investerare jämför dem med den ”direktavkastning” de kan få på obligationer eller liknande investeringar. Vi kan därför enkelt uttryckt säga att REITs och obligationer slåss om samma kapital.

Samtidigt som REITs kan vara relativt stabila investeringar tenderar de även att vara väldigt volatila till och från. De kan alltså svänga mycket upp och ner under vissa perioder, och det är bra att känna till om man funderar på att köpa en REIT.

Det förekommer att REITs ger ut nya aktier/andelar för att finansiera förvärv och köp av olika fastigheter. Detta gör att du som befintlig aktieägare ”späds ut”, vilket kort sagt innebär att din ägarandel i bolaget blir lite mindre. Detta gör dock inte så mycket i bra REITs som presterar väl eftersom deras ökade intäkter och resultat väger upp för detta över tid.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.