Vad är en flash crash?

En flash crash är en mycket snabb, djup, och volatil nedgång i priset på en tillgång (t.ex. aktie) eller marknad (t.ex. Stockholmsbörsen) inom en extremt kort tidsperiod (minuter/sekunder), följt av en lika snabb återhämtning av nedgången.

Flash crash

Vad orsakar en flash crash?

Det finns olika anledningar till varför en flash crash uppstår, men de orsakas vanligtvis av automatiserad handel utförd av datorprogram eller s.k högfrekvenshandel. Kraschens hastighet och omfattning förvärras dessutom av den typen av datorhandelsprogram eftersom de agerar så snabbt.

Datorprogrammen är konstruerade att automatiskt köpa och sälja tillgångar på olika marknader. De använder sig av algoritmer för att känna igen såväl mönster som avvikelser på marknaden. När de upptäcker något att agera på sker det otroligt snabbt och helt automatiskt.

Det gör att priserna på olika tillgångar kan bli mer volatila (rör sig mer upp och ner). Detta kan leda till en ökad risk på marknaden eftersom svängningarna (volatilitet) blir större.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.