Vad är en fallande kniv?

En fallande kniv definieras som en aktie vars pris har fallit kraftigt under en kort tidsperiod.

Den här typen av aktier kan antingen ”studsa tillbaka” och handlas för ett liknande pris som innan den föll kraftigt, eller så kan den förlora hela sitt värde (exempelvis genom en konkurs där aktien blir värdelös).

Det kan vara väldigt kostsamt om du försöker fånga den här fallande kniven. Risken finns att aktiekursen fortsätter att gå ner, och att du hela tiden köper mer och mer för att det blir billigare – men där det senare visar sig att aktien inte vände tillbaka upp igen.

När en aktie faller (kraftigt) finns det oftast en bra anledning till varför den gör det. Det svåra med en fallande kniv är att veta när aktien har slutat att falla.

Hur uppstår situationen kring en fallande kniv?

Den här typen av situationer, när en aktie faller kraftigt under en kort tidsperiod, kan uppstå eftersom det har kommit ut en stor negativ nyhet kring bolaget, men det kan även hända om investerarna blir väldigt negativt inställda till aktiemarknaden som helhet.

Historien bakom den fallande kniven

Två aktiehandlare satt och åt middag tillsammans. Den ene av dem var en inbiten fundamentalist och älskade att räkna på bolagens siffror, medan den andre var teknisk analytiker och föredrog att titta på hur aktiekursen utvecklats historiskt.

De hade en intensiv diskussion, och rätt var det var så råkade den tekniska analytikern stöta till bordskniven på ett sådant sätt att den föll med spetsen före mot golvet.

Kniven landar kort därefter och fastnar i fundamentalistens sko. Han sitter helt stilla, och orörd konstaterar han att kniven satt sig mycket olämpligt i skon.

Den tekniska analytikern ber så mycket om ursäkt för sin klumpighet, samtidigt som han frågar fundamentalisten: ”varför drog du inte undan foten?”.

Fundamentalisten funderade en kort stund och svarade sedan: ”jag trodde knivspetsen skulle vända upp igen”.

Den här liknelsen är tänkt att illustrera hur en fallande marknad beter sig. Du kan försöka föreställa dig smärtan att med handen gripa tag i en vass kniv som faller rätt ner. I det läget är det nog snarare bättre att vänta med att plocka upp kniven tills dess att den ligger stilla.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.