Vad är en årsstämma?

Bolagets årliga ordinarie bolagsstämma kallas för årsstämma. Men när det gäller extrautlysta stämmor där man tar beslut i specifika frågor brukar det benämnas bolagsstämma – båda dessa kan även kallas för ”stämma”.

Men vad är en årsstämma? Jo, det är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Aktieägarna ska träffas minst en gång om året, vilket alltså sker på bolagets årsstämma.

Bolagets styrelse kan när som helst under året utlysa en extra bolagsstämma för att ta beslut om vissa enskilda frågor.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vad gör man på en årsstämma?

Aktieägarna samlas på bolagets årsstämma, går igenom det gångna räkenskapsåret, och fattar olika beslut.

Det man beslutar om är:

  • Fastställer (bekräftar/konstaterar) bolagets resultaträkning och balansräkning
  • Hur bolagets vinst eller förlust ska fördelas
  • Styrelsens sammansättning
  • Bolagets revisor
  • Vilket arvode styrelsen och revisorn ska få
  • Om styrelsens ledamöter och bolagets VD ska beviljas ansvarsfrihet
  • Övriga ärenden och önskemål från bolagets aktieägare
  • Övriga ärenden som enligt lag eller bolagsordningen ska tas upp på stämman

Detta är alltså bolagets högsta beslutande organ, och det är aktieägarna som bestämmer. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till styrelsen och bolagets VD. Detta betyder att stämman kan avgöra varje fråga i bolaget (som inte faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens).

Din rättighet att närvara

Alla aktieägare, oavsett storlek på aktieinnehavet, har rätt att närvara på bolagets stämma. Det räcker alltså att du äger 1 aktie i ett bolag för att du ska få gå på årsstämman.

Vill du besöka en årsstämma är det bra att dubbelkolla ett tag innan att du är inregistrerad som ägare till aktierna, så att det inte blir något strul precis innan som gör att du ev. missar möjligheten att delta.

Om du som aktieägare inte har möjligheten att personligen närvara vid en bolagsstämma har du rättigheten att skicka ett ombud som företräder dig.

Din rättighet att rösta

Bolagsstämmans beslut fattas genom omröstning, och varje aktie motsvarar 1 röst (om inte annat är bestämt i bolagsordningen). Det kan även finnas olika typer av aktier, s.k. A- och B-aktier som berättigar till olika många röster.

Hur hög majoritet som krävs för att fatta ett beslut beror på vilken typ av beslut det handlar om. Det beror även på vad som står i lagen och i bolagsordningen. Men vanligtvis är det enkel majoritet som avgör i besluten (mer 50 procent av antalet röster röstar för).

Det är alltså hur många aktier (och antalet röster dessa aktier ger) som spelar roll när det gäller hur stort inflytande du har och hur mycket du kan vara med att påverka besluten som tas på en bolagsstämma.

Du har även som aktieägare (oavsett hur stort eller litet aktieinnehav du har) rättigheten att få ett ärende behandlat på bolagsstämman. Men detta förutsätter att din begäran om detta har getts till styrelsen i så pass god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

När ska bolaget hålla sin årsstämma och hur sker kallelsen?

Bolaget måste hålla sin årsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång – vilket oftast är den 31 december.

Bolagen brukar annonsera kommande stämmor genom pressmeddelanden, notiser på deras sajt, annonser i större dagspress, samt utskick av inbjudan till alla sina aktieägare.

När kallelsen till aktieägarna har gått ut börjar anmälningstiden då du som aktieägare kan anmäla ditt deltagande, och du har fram till 5 dagar innan stämman ska äga rum att göra detta.

När kan bolaget kalla till en extra bolagsstämma?

Bolagets styrelse kan på eget initiativ kalla till en extra bolagsstämma, även bolagets revisor kan begära att en extra stämma ska hållas.

Även en aktieägarminoritet, med sammanlagt minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kan begära att bolaget håller en extra bolagsstämma.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.