Vad betyder tjänstebalans?

Tjänstebalans är nettot av landets export och import av tjänster. Det är kort sagt en sammanställning som visar förhållandet mellan exporten och importen. Tjänstebalans beräknas som värdet på landets export minus värdet på landets import.

I detta mått finns även posten ”resevaluta”, eller bara ”resor”, som tidigare kallades för ”turistnettot”. När man mäter export av resor tittar på hur mycket de utländska resenärerna spenderar när de befinner sig i Sverige, medan importen av resor består av svenskarnas konsumtion vid utlandsresor.

En positiv tjänstebalans innebär att värdet på export av tjänster är större än värdet på importen av utländska tjänster. Tvärtom innebär en negativ tjänstebalans att exporten är mindre än importen. Den förstnämnda innebär ett överskott i tjänstebalansen, medan den sistnämnda innebär ett underskott i tjänstebalansen.

Det här begreppet förekommer ofta inom makroekonomi och nationalekonomi, och även inom nationalräkenskaper är detta ett relevant begrepp. Till skillnad från handelsbalans var tjänstebalans inte ett centralt begrepp inom merkantilism (en ledande ekonomisk teori i Europa mellan 1500-talet och 1700-talet).

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Det ingår i landets bytesbalans

Tjänstebalans ingår i landets bytesbalans tillsammans med handelsbalansen. Bytesbalans används som ett bredare mått och för att beskriva den totala sammanställningen av landets affärer med utlandet.

Tjänstebalans på engelska

Invisible balance / balance of trade on services

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.