Tessin lanserar ny intressant produkt

Det här inlägget är sponsrat av Tessin. Samarbeten som dessa gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla sajten (läs mer här).


Tessin är den största investeringsplattformen i Norden när det gäller fastighetsinvesteringar. Plattformen har över 49 000 registrerade medlemmar, och tillsammans har dessa finansierat hela 1,8 miljarder kronor sedan 2014 i olika typer av fastighetsprojekt (över 160 stycken).

Via investeringsplattformen kopplar Tessin samman fastighetsutvecklare och investerare, och detta gör att många fastighetsprojekt som i annat fall saknar finansiering kan genomföras. Utvecklarna får den finansiering som behövs, och investeraren får en bra avkastning.

De olika fastighetsprojekten har varierat en del genom åren, men i stora drag har det rört sig om förvärv, renoveringar, och produktion av olika fastighetstyper (bostäder, logistik, och kommersiella lokaler).

Nu lanserar Tessin en ny intressant produkt – låneportföljen – som öppnar nya möjligheter för många investerare att skapa en större riskspridning i sina fastighetsinvesteringar. Detta är något som har efterfrågats av medlemmarna på plattformen, och nu är det alltså äntligen här.

Tessins låneportfölj investerar i fastighetslån

Låneportföljen som nu öppnar upp för Tessins medlemmar investerar i flertalet säkerställda fastighetslån, och avkastningen förväntas vara omkring 6-8 procent per år. Avkastningen påverkas av vilka de underliggande lånen är.

Fastighetslånen som portföljen investerar i är säkerställda med fastighetspant, och ofta även med olika typer av s.k. borgensåtagande, och detta fungerar som ett skydd för Tessins medlemmar.

Den minsta investeringen man kan göra i låneportföljen är 50 000 kronor, men någon övre gräns finns inte. Detta kan låta som ett högt belopp som många inte har möjlighet att investera, och så är det såklart, men det man får komma ihåg är att låneportföljen består av flertalet lån (14 st i den aktuella portföljen) som pengarna och risken sprids på.

Vill du göra en vanlig investering i ett fastighetsprojekt hos Tessin är den minsta investeringen omkring 35 000 kr till 50 000 kr, och då är det enbart ett enda projekt du investerar i. Genom låneportföljen är det alltså i detta fall 14 olika projekt.

Den riskspridningen som dessa 50 000 kr i låneportföljen ger investerarna är alltså mycket god. För att uppnå samma riskspridning med enskilda fastighetsprojekt behöver man placera över en halv miljon kronor, och det är det ännu färre privatsparare som har tillgängligt för investering.

Tessins låneportfölj erbjuder kort sagt en väldigt bra möjlighet för investerare att bygga upp en portfölj av fastighetsinvesteringar med god riskspridning, med ett relativt litet belopp jämfört med övriga alternativ för att uppnå samma diversifiering.

Fastighetslån är ett alternativ till räntefonder

Det finns ett tydligt existensberättigande för räntefonder för de personer som vill hålla nere risken i sina investeringar och helt enkelt inte känner sig bekväma med att vara överexponerade mot aktiemarknaden.

Problemet med räntefonder är att med de nuvarande räntenivåerna ger de en väldigt låg avkastning.

Fastighetslån är dock ett bra alternativ eller komplement till räntefonder. Risken är dock såklart något högre än räntefonder, och hur hög den är varierar beroende på vilket projekt det gäller. Men de har en lägre risk än aktier och har möjlighet att ge högre avkastning än räntefonderna. De kan därmed ses som något av ett mellanting mellan dessa två.

Hur den exakta fördelningen mellan aktier, räntefonder, eventuella investeringar i fastighetslån, och övriga investeringar ska se ut är såklart upp till var och en, men vi rekommenderar starkt att man sprider sina placeringar över flera tillgångsslag för att få en bra riskjusterad avkastning (högre sharpekvot).

Hur ser avkastning och risk ut?

Det finns alltid en risk när man investerar, och det gäller oavsett om det är aktier, räntefonder, fastighetslån, eller något annat. Hur hög risken är varierar naturligtvis mellan olika typer av investeringar, men den finns alltid där oavsett.

Tessin har en väldigt bra historisk avkastning och snittavkastningen för lån med fastighetspant ligger på hela 10,6 procent per år. Detta innebär dock inte att det är en riskfri investering att placera sina pengar i fastighetsprojekt – utan det är viktigt att man läser på ordentligt om varje enskilt projekt man investerar i för att kunna göra en så bra bedömning kring risken som möjligt.

Det har inte förekommit några bekräftade kreditförluster bland Tessins lån i de projekt med fastighetspant som säkerhet. Den absoluta majoriteten av lånen som förmedlas via plattformen återbetalas jämte ränta på utsatt tid, men skulle det mot förmodan försenas blir det ett räntepåslag om 5 procentenheter.

Tessin skriver följande på sin sajt: ”om man hade investerat samma belopp i samtliga avslutade Tessin-lån, hade man för närvarande haft en befarad kreditförlust på ett projekt av totalt 37 investeringar, vilket uppgår till blott 2,70 procent (räknat på befarad förlust för osäkra fordringar jämfört med antalet avslutade kapitalresningar)”.

Under Tessins tidiga år erbjöd de preferensaktier i olika fastighetsprojekt som fanns tillgängliga för investering på plattformen, men de har nu valt att sluta med detta och satsar istället helt på säkerställda lån – detta för att minska risken och osäkerheten för investerarna.

Några slutord

Det här är en spännande produkt som Tessin nu har lanserat, och vi tror att intresset kring detta kan bli stort när fler får upp ögonen för det och förstår vad det innebär. Låneportföljen kan som sagt vara ett bra komplement eller alternativ till ett sparande i räntefonder.

Är du intresserad av att börja med fastighetsinvesteringar? Då kan vi rekommendera att du registrerar dig på Tessin.com för få veckovisa uppdateringar med nya investeringsmöjligheter och de senaste branschnyheterna.