Vad är substansvärde?

Substansvärde visar hur mycket en aktie i ett bolag är värt, och beräknas utifrån eget kapital och antalet aktier i bolaget.

Du kan använda detta som en del i en fundamental analys och när du vill bedöma hur marknaden värderar aktien och bolaget. Det finns en viktig skillnad mellan värde (bolagets tillgångar och deras värde) och pris (vad en aktie kostar att köpa) – så kom därför ihåg att skilja dessa åt då de helt enkelt inte innebär samma sak.

Bolagets substansvärde blir enbart rättvisande om tillgångarna i bolaget i sin tur värderas till ett rättvisande värde. Det beror på att tillgångarnas värdering påverkar det egna kapitalet, vilket i sin tur påverkar substansvärdet.

Har tillgångarna till exempel en för hög värdering blir substansvärdet högre än vad det borde vara. Detta leder i sin tur till att nyckeltalet inte blir lika användbart för att bedöma aktiens och bolagets värdering.

Hur beräknas substansvärde?

Du räknar ut bolagets substansvärde genom att dividera eget kapital med antalet aktier i bolaget.

Substansvärde = Eget kapital / Antalet aktier

  • Eget kapital är tillgångar minus skulder
  • Antalet aktier är hur många aktier som finns i bolaget

Tillgångar och skulder hittar du i balansräkningen, och antalet aktier hittar du i årsredovisningen.

Exempel
Tillgångar: 10 000 kr
Skulder: 4 000 kr
Eget kapital: 10 000 – 4 000 = 6 000 kr
Antal aktier: 50 aktier

Substansvärde: 6 000 / 50 = 120 kronor per aktie

Vad används substansvärde till?

Substansvärdet används ofta när man analyserar fastighetsbolag och investmentbolag. Nyckeltalet är intressantast att använda sig av när man analyserar den typen av bolag eftersom de har så tydliga tillgångar som går att värdera.

Nyckeltalet ger dig en uppfattning om hur priset på aktien är i förhållande till bolagets substansvärde, och kan då se om aktien handlas till en rabatt eller premie gentemot substansvärdet.

Substansrabatt och substanspremie

En aktie kan handlas till substansrabatt och substanspremie, men vad betyder det egentligen?

  • Substansrabatt = Aktiekrusen är lägre än vad en aktie i bolaget är värt (du kan köpa till en rabatt).
  • Substanspremie = Aktiekursen är högre än vad en aktie i bolaget är värt (du kan köpa till en premie).

Det är investerarna på börsen som bestämmer om en aktie ska handlas till en rabatt eller premie. Investerarna är villiga att betala olika mycket beroende på vad de tror om bolaget och dess framtid, vilket i sin tur påverkar hur aktien värderas mot substansvärdet.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.