Vad är substansvärde?

Substansvärde visar hur mycket en aktie i ett bolag är värt, och beräknas utifrån eget kapital och antalet aktier i bolaget.

Du kan använda detta som en del i en fundamental analys och när du vill bedöma hur marknaden värderar aktien och bolaget. Det finns en viktig skillnad mellan värde (bolagets tillgångar och deras värde) och pris (vad en aktie kostar att köpa) – så kom därför ihåg att skilja dessa åt då de helt enkelt inte innebär samma sak.

Bolagets substansvärde blir enbart rättvisande om tillgångarna i bolaget i sin tur värderas till ett rättvisande värde. Det beror på att tillgångarnas värdering påverkar det egna kapitalet, vilket i sin tur påverkar substansvärdet.

Har tillgångarna till exempel en för hög värdering blir substansvärdet högre än vad det borde vara. Detta leder i sin tur till att nyckeltalet inte blir lika användbart för att bedöma aktiens och bolagets värdering.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ Hos Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ Hos Etoro.com/sv handlar du alltid aktier helt courtagefritt. Där kan du dessutom handla olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 81% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Hur beräknas substansvärde?

Du räknar ut bolagets substansvärde genom att dividera eget kapital med antalet aktier i bolaget.

Substansvärde = Eget kapital / Antalet aktier

  • Eget kapital är tillgångar minus skulder
  • Antalet aktier är hur många aktier som finns i bolaget

Tillgångar och skulder hittar du i balansräkningen, och antalet aktier hittar du i årsredovisningen.

Exempel
Tillgångar: 10 000 kr
Skulder: 4 000 kr
Eget kapital: 10 000 – 4 000 = 6 000 kr
Antal aktier: 50 aktier

Substansvärde: 6 000 / 50 = 120 kronor per aktie

Vad används substansvärde till?

Substansvärdet används ofta när man analyserar fastighetsbolag och investmentbolag. Nyckeltalet är intressantast att använda sig av när man analyserar den typen av bolag eftersom de har så tydliga tillgångar som går att värdera.

Nyckeltalet ger dig en uppfattning om hur priset på aktien är i förhållande till bolagets substansvärde, och kan då se om aktien handlas till en rabatt eller premie gentemot substansvärdet.

Substansrabatt och substanspremie

En aktie kan handlas till substansrabatt och substanspremie, men vad betyder det egentligen?

  • Substansrabatt = Aktiekrusen är lägre än vad en aktie i bolaget är värt (du kan köpa till en rabatt).
  • Substanspremie = Aktiekursen är högre än vad en aktie i bolaget är värt (du kan köpa till en premie).

Det är investerarna på börsen som bestämmer om en aktie ska handlas till en rabatt eller premie. Investerarna är villiga att betala olika mycket beroende på vad de tror om bolaget och dess framtid, vilket i sin tur påverkar hur aktien värderas mot substansvärdet.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ Hos Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ Hos Etoro.com/sv handlar du alltid aktier helt courtagefritt. Där kan du dessutom handla olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 81% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.