Vad är stöd och motstånd?

Stöd och motstånd är en extremt populär indikator inom teknisk analys (TA) som visar där det finns ”stöd” och ”motstånd” i prisgrafen för t.ex. en aktie, ett annat värdepapper, eller ett index.

Det finns såklart inga stöd eller motstånd inbyggda i priset, utan det är den mänskliga psykologin som gör att detta fenomen uppstår om och om igen – vilket gör att det kan vara användbart att ha med det i sin tekniska analys.

Ett stöd (support) är en specifik zon på nedsidan i prisgrafen, där det tenderar att komma in många köpare. Köparna gör då att det bildas ett form av stöd. Detta gör det svårt för kursen att bryta igenom på nedsidan. När investerarna ser att aktien är påväg mot stödet börjar de köpa, vilket alltså håller uppe aktiekursen över detta stöd.

Ett motstånd (resistance) är en specifik zon på uppsidan i prisgrafen, där det tenderar att komma in många säljare. Säljarna gör då att det bildas ett form av motstånd. Detta gör det svårt för kursen att bryta igenom på uppsidan. När investerarna ser att aktien är påväg mot motståndet börjar de sälja, vilket alltså håller nere aktiekursen under detta motstånd.

Genom att studera stöd- och motståndsnivåer kan man få svar på frågorna:

  1. Var är en priskorrigering troligast att ske?
  2. Var uppstår köp- och säljsignaler?

Du kan alltså använda stöd och motstånd för att hitta bra nivåer att köpa respektive sälja.

Kom dock ihåg att det aldrig är en garanti att en aktie studsar uppåt vid ett stöd eller korrigeras nedåt vid ett motstånd. Marknaden är aldrig helt förutsägbar och det finns ingen garanti för att något specifikt ska inträffa.

Stöd och motstånd

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Hur kan man använda detta i sin handel?

När man vill använda stöd och motstånd i sin handel så måste man komma ihåg följande:

  • Stödnivåer indikerar en nivå där det tenderar att komma in många köpare.
  • Motståndsnivåer indikerar en nivå där det tenderar att komma in många säljare.

Du kan därefter använda den här informationen på följande sätt:

  • Köp när aktien faller mot stödet
  • Sälj när aktien stiger mot motståndet
  • Köp när aktien bryter upp igenom motståndet
  • Sälj när aktien bryter ner igenom stödet

Det är vanligt att det kan bli relativt kraftiga rörelser (hög volatilitet) när aktiekursen bryter igenom ett stöd eller motstånd. En anledning till detta är att det ses som början på en ny trend, och då agerar investerarna på detta faktum.

Hur bildas nya stöd- och motståndsnivåer?

Det finns flera olika anledningar till varför det bildas nya stöd och mostånd.

En anledning kan vara att en tidigare motståndsnivå bryts igenom uppåt. Så, det tidigare motståndet blir det nya stödet, och det beror på att investerarna sett aktiekursen stiga väldigt kraftigt och snabbt när det tidigare motståndet bröts igenom. Detta kan göra att många lockas av att köpa om aktiepriset återigen kommer ner till den nivån – vilket alltså skapar ett stöd.

Motsatt kan en anledning vara att en tidigare stödnivå bryts igenom nedåt. Så, det tidigare stödet blir det nya motståndet, och det beror på att investerarna sett aktiekursen sjunka väldigt kraftigt och mycket när det tidigare stödet bröts igenom. Detta kan göra att många lockas av att sälja om aktiepriset återigen kommer upp till den nivån – vilket alltså skapar ett motstånd.

Allt detta styrs av utbud och efterfrågan, och det är investerarna själva som genom sitt agerande indirekt ”bestämmer” vilka stöd och motstånd som ska gälla.

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.