Vad är en statsskuldväxel?

En statsskuldväxel (SSVX) är ett löpande skuldebrev (räntebärande värdepapper) som ges ut för att finansiera landets statsskuld och statens kortfristiga lånebehov.

Löptiden är normalt upp till ett år, men det finns olika långa löptider så som 1, 3, 6, och 12 månader. Räntan på en statsskuldväxel kallas ofta den riskfria räntan, och den brukar användas som ett riktmärke för den korta marknadsräntan.

Nya statsskuldväxlar i Svergie ges ut varannan onsdag genom en auktion hos Riksgälden. Dessa kan sedan köpas och säljas på en andrahandsmarknad. Den här marknaden har bara delvis blivit digitaliserad, och en stor del av bud och orderläggning sker fortfarande genom telefonkontakt mellan mäklarna.

En statsskuldväxel erbjuder mycket god likviditet och extremt liten kreditrisk, eftersom staten är låntagaren. Det är alltså lätt att både köpa och sälja den under dess löptid, och risken du tar är väldigt liten.

Det finns motsvarande instrument i andra länder. I USA kallas det för Treasury bills (T-bills). Oftast är ett lands statsskuldväxlar de räntebärande värdepapper som har minst risk och högst likviditet.

Hur fungerar räntan (avkastningen) på en statsskuldväxel?

En statsskuldväxel emitteras (ges ut) till ett belopp som understiger det nominella värdet, vilket resulterar i en viss ränta. Till skillnad från en obligation som normalt sett ges ut med en fast och löpande ränta.

Äger du en statsskuldväxel erhåller du alltså inga ränteutbetalningar under dess löptid, utan istället får du en avkastning på din investering genom att det nominella beloppet betalas tillbaka på förfallodatumet.

Vi tar ett exempel.

Du köper en statsskuldväxel med en löptid på 6 månader för 9 700 kronor. Det innebär då att den svenska staten utfärdar ett skuldebrev på 10 000 kronor som ska betalas tillbaka om 6 månader – staten lånar alltså 10 000 kronor av dig.

Det sker inga ränteutbetalningar under löptiden, utan din ränta (avkastning) är istället skillnaden mellan det belopp du betalade (9 700) och den summa du får tillbaka (10 000).

I det här fallet får du en ränta på 3,06% över en 6-månadersperiod (300 / 9 700 = 3,06%)

Kan privatpersoner köpa en statsskuldväxel?

Det är ovanligt att privatpersoner köper statsskuldväxlar, men det är fullt möjligt att göra det.

Statsskuldväxlar ges nämligen endast ut i mycket höga valörer (i regel 1, 5, 10, 50, och 100 miljoner kronor), vilket gör omöjligt för många att placera sitt kapital direkt i statsskuldväxlar.

Men när det gäller fonder så är det vanligt förekommande att de köper statsskuldväxlar, om de är en räntefond dvs. Du kan därför få exponering mot dessa genom att spara i en fond som investerar i räntebärande värdepapper.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.