Vad är stagflation?

Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp som beskriver situationen som uppstår när både stagnation och inflation inträffar samtidigt. Begreppet är alltså en kombination av orden stagnation och inflation.

Ekonomisk stagflation innebär att ett lands ekonomiska tillväxt minskar och det kan även vara förknippat med hög arbetslöshet. Det är vanligt att man kallar det stagflation när tillväxten är lägre än 2-3% årligen. Inflation är det som gör att pengarnas värde minskar och att den allmänna prisnivån i samhället stiger.

Kort sagt man kan uttrycka det enligt följande: Stagflation = Stagnation + Inflation

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad innebär då detta?

När det är högkonjunktur i en ekonomi är arbetslösheten vanligtvis låg samtidigt som inflationen ökar. Och under lågkonjunkturer brukar det vara tvärtom, alltså att arbetslösheten ökar och att inflationen minskar.

Men vid stagflation inträffar hög arbetslöshet samtidigt som inflationen ökar.

Förr trodde man inte att detta fenomen var möjligt, för om inflationen går upp då måste stagnationen avta, och tvärtom. Men detta visade under 1970-talet vara vara fel, och då uppstod stagflation för första gången i historien.

Stagflationen på 1970-talet

Tiden efter andra världskriget präglades av högkonjunktur, men under 1970-talet kom den s.k. 70-talskrisen. Arbetslösheten ökade, och samtidigt var den inflation man haft sedan tidigare fortsatt hög – och detta ledde då till stagflation.

Orsakerna som ledde fram till detta var flera. Bretton Woods-systemet, som tidigare hade fungerat stabiliserande för ekonomin, föll samman. Det inträffade dessutom en oljekris som gjorde att oljan blev svår att få tag på och att oljepriset tredubblades.

För USAs del var Vietnamkriget över och de var beroende av olja mer än någonsin tidigare. Den stagflation som uppstod där spred sig senare till olika sorters branscher över stora delar av västvärlden.

Hur uppstår stagflation?

En orsak till stagflation är att det plötsligt blir brist på en vara som ett land är beroende av. Eller också att priset på den här varan blir såpass högt att landet får svårt att köpa in den. Dessa två sammanfaller ofta, för om det blir brist på en vara så stiger vanligtvis priset på den.

När oljepriset steg mycket på 70-talet kunde man inte köpa in lika mycket olja. Denna svårighet att få tillräckligt med olja gjorde att det var svårt att hålla igång produktionen.

Det kan även uppstå om ett land trycker upp mer pengar (vilket kan leda till inflation) samtidigt som man reglerar marknaden för varor och tjänster (vilket kan leda till stagnation).

Det finns kort sagt att par saker som krävs för att stagflation ska uppstå:

  • Långsam eller ingen ekonomisk tillväxt
  • Hög arbetslöshet
  • Höga priser eller inflation

Dessa kan i sin tur orsakas av exempelvis:

  • En chockhöjning av priser (t.ex. som för oljepriset)
  • Hög inflation på grund av att staten skapar för mycket pengar
  • Regleringar av marknaden och höjda skatter

Vilka effekter har stagflation på ekonomin?

Effekterna av stagflation är väldigt negativa.

Det är inget roligt läge för ett land att ha hög arbetslöshet, dålig tillväxt i ekonomin, och hög inflation samtidigt.

Och lyckas man inte få stopp på det (vilket kan vara svårt) så kan det lätt leda till en negativ spiral. Stagflation i sig kan alltså leda till ännu högre arbetslöshet, en ekonomisk utveckling som stannar av allt mer, och i slutändan en ännu högre inflation.

Följderna av detta kan också bli försvagad konkurrenskraft. Det kan bli dyrare att tillverka varor vilket gör att företag kan tvingas lägga ner eller slås samman med andra – och det kan också leda till högre arbetslöshet.

Hur gör man för att bli av med problemet?

Det som är svårt med stagflation är att inget av de traditionella sätten man använder för att avhjälpa dåliga och skadliga ekonomiska lägen hjälper särskilt bra.

Stagflation innebär ju ett dubbelt problem – man har problem med både stagnation och inflation på en och samma gång. Man vet hur man ska dem enskilt från varandra, men inte båda samtidigt – och det beror på att de motsäger ju nämligen varandra.

Det bästa är helt enkelt att försöka förebygga stagflation så långt som möjligt. Ett sätt kan vara att göra sig mindre beroende av olja. Detta eftersom just oljepriset är något som lätt kan ge upphov till stagflation.

En ökad produktivitet kan också göra att problemet med stagflation motverkas. Fler människor får då arbete samtidigt som den ekonomiska stagnationen avtar.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.