Vad betyder spread?

Spread är skillnaden mellan köp- och säljkurs i ett värdepapper (t.ex. en aktie eller ETF).

Det är alltså skillnaden mellan det lägsta priset någon är villig att sälja för, och det högsta priset någon är villig att köpa för. När avståendet mellan dessa kurser blir större så växer spreaden, och när avståendet blir mindre så krymper spreaden.

Storleken på aktiens spread beror till stor del likviditeten i aktien (hur många som handlar den). De aktier som handlas väldigt frekvent (oftast storbolag) har generellt sätt en mycket liten skillnad mellan köp- och säljkurs, och tvärtom (oftast småbolag).

Det är en indirekt kostnad

Vi som investerare vill att spreaden ska vara så liten som möjligt.  Alltså att köpare och säljare ska ligga så nära varandra som möjligt. Detta eftersom att spreaden kan ses som en indirekt transaktionskostnad.

Vill vi köpa en aktie måste vi gå upp till säljarens pris, och är spreaden hög innebär det att vi får betala allt mer för att kunna köpa. Och tvärtom, vill vi sälja när det är en hög spread får vi allt mindre betalt för våra aktier. Det är alltså detta som gör att det blir som en indirekt kostnad.

Exempel på hög och låg spread

Vi kommer nu att gå igenom två exempel där vi visar hög respektive låg spread.

Det är svårt att säga någon exakt nivå på vad som är en hög respektive låg skillnad mellan köp och sälj. Men genom att titta på liknande bolag, och bara jämföra bolag rent generellt, så kan man få en uppfattning om vad aktierna ”normalt” ligger på.

Låg spread

Den här aktien har en hög likviditet (många som handlar den) vilket gör att skillnaden mellan köp och sälj blir relativt låg.

Högsta köpkursen är 460,40, och lägsta säljkursen är 460,60 – därmed är aktiens spread 0,04%.

Beräkning: 460,60 / 460,40 = 1,0004 = 0,04%

Låg spread

Hög spread

Den här aktien har en låg likviditet (få som handlar den) vilket gör att skillnaden mellan köp och sälj blir relativt hög.

Högsta köpkursen är 56,50, och lägsta säljkursen är 67,50 – därmed är aktiens spread ca 19,5%.

Beräkning: 67,50 / 56,50 = 1,1946 = ca 19,5%

Hög spread