Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev (även kallat låneavtal) är det avtal man skriver på när man tar ett lån (eller lånar ut pengar till någon). Det specificerar hur stor skulden är, på vilket sätt den ska betalas tillbaka på, och fungerar som ett bevis på att låntagaren har lånat pengar och är skyldig att betala tillbaka lånet.

När skuldebrevet är undertecknat av låntagaren (gäldenär) har denne en skuld till långivaren (borgenär). Skuldebrevet är bindande tills dess att låntagaren betalat tillbaka skulden.

Banker och andra finansiella aktörer som lånar ut pengar är enligt god kreditgivningssed tvungna att undersöka låntagarens ekonomiska situation innan de beviljar ett lån.

De försöker då kort sagt bedöma låntagarens möjligheter att återbetala lånet. Är det så att låneansökan får ett nej från banken så har de alltså gjort bedömningen att personen inte kommer kunna betala tillbaka de lånade pengarna.

Olika typer av skuldebrev

Det finns två typer av skuldebrev: ett löpande skuldebrev, och ett enkelt skuldebrev.

  • Ett löpande skuldebrev innebär att skulden kan föras över till en annan person (vanligaste typen)
  • Ett enkelt skuldebrev är tydligt utfärdat till en person och kan inte överlåtas till någon annan

Vad måste ett skuldebrev innehåll?

Det finns ett par saker som behöver finnas med för att ett skuldbrev ska anses vara giltigt.

  • Parter – Vem är låntagare och vem är långivare?
  • Lånebelopp – Hur stort är lånet?
  • Ränta – Hur hög är räntan på lånet?
  • Avgifter – Alla avgifter som förekommer (t.ex. uppläggningsavgift och aviseringsavgifter)
  • Löptid – Hur länge varar lånet och när ska det vara återbetalt?
  • Amorteringsplan – När och hur mycket ska låntagaren betala (amortera)?
  • Dröjsmålsvillkor – Vad händer om lånet inte betalas i tid?
  • Övriga villkor som finns för lånet


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.