Vad är skillnaden mellan sektor och bransch?

Det är inte ovanligt att sektor och bransch används för att benämna samma sak, och det kan vara lätt att anta de betyder mer eller mindre samma sak (eller kanske lite olika sätt att säga samma sak).

Men faktum är att de faktiskt är rätt olika varandra.

Vad är skillnaden mellan sektor och bransch?

Vi tycker därför att det kan vara bra att reda ut skillnaden mellan dessa två en gång för alla.

  • Sektor är en bred och övergripande kategorisering
  • Bransch är en mer specifik kategorisering

Vad bestämmer bolagets sektor och bransch?

Det är bolagets (huvudsakliga) verksamhet bestämmer inom vilken sektor och bransch som bolaget ska kategoriseras in i.

Bolag som delas in i samma sektor är verksamma inom samma segment i ekonomin, och har på vissa sätt en liknande verksamhet (men ändå inte).

Bolag som delas in i samma bransch är alltså först och främst indelade i samma sektor, men i en specifik bransch är verksamheten och affärsmodellen mycket mer lika bland bolagen än vad den är i en sektor.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.